วิธีเริ่มต้นธุรกิจ
t การสร้างความสำเร็จ ธุรกิจของตนเอง

4 วิธีที่จะเริ่มต้นธุรกิจ

86 / 100

เริ่มต้นธุรกิจ

บทความนี้จะให้ข้อแนะนำถึงทางเลือกในการทำธุรกิจที่น่าจะใช้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ซึ่งจะชี้ให้เห็นถึงผลดี และผลเสียของแต่ละวิธีเริ่มต้นธุรกิจประกอบการตัดสินใจ

วิธีแรก เกิดจากการมีความคิดทางธุรกิจที่ดี

ความคิดทางธุรกิจที่ดีอาจจะมาจากการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ หรืออาจอยู่ในรูปความคิดดั้งเดิมหรือแนวทาง ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจเป็นช่องว่างในตลาดที่คุณสามารถเติมเต็มได้ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่คุณทำอยู่ ความสนใจหรืองานอดิเรกที่คุณสามารถเปลี่ยนมาทำในเชิงธุรกิจได้ ไม่ว่าจะเป็นความคิดที่เกิดจากอะไรก็ตาม คุณต้องแน่ใจว่าสามารถตอบสนองได้ทั้งความต้องการโดยส่วนตัวของคุณ และความเป็นไปได้ในการทำธุรกิจ ในกรณีนี้ มีคำถามที่คุณต้องหาคำตอบให้กับตัวเองก่อนตัดสินใจคือ

คุณมีประสบการณ์และความชำนาญอะไรสำหรับนำมาใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจที่คุณจะเลือกมีตลาดไหม มีคนที่ต้องการความคิดคุณไหม ลูกค้าอยู่ทีไหน และเขาจะยอมจ่ายซื้อความคิดคุณหรือไม่  ขนาดของตลาดเป็นอย่างไร และคุณจะเข้าถึงได้อย่างไร  ใครคือคู่แข่งสำคัญของคุณ  ความคิดของคุณมีอะไรเป็นพิเศษ มีความแตกต่างจากสินค้าและบริการที่มีอยู่เดิมๆ หรือไม่
คุณจะลงทุนอย่างไรคุณจะทำอย่างไรถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น

วิธีที่สอง ทดลองรูปแบบธุรกิจที่มีอยู่แล้ว

ผู้เริ่มต้นธุรกิจหลายรายใช้ทางลัด โดยการซื้อธุรกิจที่มีอยู่เดิม หรือการซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ ที่มีรูปแบบทางธุรกิจเป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการต้องเริ่มใหม่โดยลำพัง วิธีนี้มีทั้งข้อดี และข้อเสีย

ข้อดี

ง่ายต่อการกู้ยืมเงิน
มีการนำเสนอสินค้าและบริการในตลาดแล้ว
แผนธุรกิจและวิธีการทางการตลาดถูกจัดวางระเบียบไว้ชัดเจน
ช่วยสร้างประสบการณ์ที่มีค่าในการทำธุรกิจสำหรับการเริ่มต้นได้เป็นอย่างดี
ปัญหาหลายอย่างได้มีการค้นพบและแก้ไขแล้ว
บางแฟรนไชส์มาพร้อมกับการสนับสนุนด้านเงินทุนด้วย

ข้อเสีย

ธุรกิจที่ขายกิจการในราคาพิเศษบางแห่งก่อให้เกิดปัญหาตามมา คุณต้องให้แน่ใจว่าเข้าใจเหตุผลของการขายธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งบางทีคุณอาจจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นจากราคาที่คุณซื้อไว้เพื่อปรับปรุงให้เกิดโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
สิทธิในการที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ หรือสิทธิในการขายสินค้าและบริการอันใดอันหนึ่งอาจมีราคาสูงมาก
ในกรณีของแฟรนไชส์ บางทีคุณอาจจะพบกับข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งคุณต้องยึดติดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

วิธีที่สาม รูปแบบเฉพาะ

บางครั้งการเป็นเจ้าของธุรกิจอาจมาจากวิธีการที่คาดไม่ถึง เช่น การได้รับข้อเสนอให้ซื้อกิจการจากนายจ้าง หรือการได้รับโอกาสในการดูแลธุรกิจของครอบครัว เป็นต้น ในการเข้ามาเริ่มต้นธุรกิจแบบนี้ก็เหมือนกับรูปแบบอื่นๆ คือ คุณจะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจสูง ควบคู่กับการที่ต้องมีเงินทุนสำหรับใช้หมุนเวียนในกิจการ และที่สำคัญคุณต้องประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจคุณอย่างระมัดระวัง

ข้อดี

มีการดำเนินงานในส่วนของการพัฒนาสินค้าและบริการ การวางแผน และการทดสอบตลาดมาแล้ว
มีกลุ่มลูกค้าอยู่แล้ว มีรายได้ที่แน่นอนส่วนหนึ่ง มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในระดับหนึ่ง และยังมีเครือข่ายสำหรับติดต่อที่เป็นประโยชน์ได้
ในกรณีของการซื้อกิจการจากนายจ้าง คุณอาจมีความรู้ ความชำนาญในธุรกิจอยู่แล้วเป็นทุนเดิม

ข้อเสีย

คุณอาจจะต้องมารับภาระปัญหาของคนอื่นต่อ ดังนั้น ก่อนตัดสินใจ คุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้หรือไม่
ในกรณีที่ซื้อกิจการจากนายจ้าง คุณอาจเสียสิทธิประโยชน์ที่คุณเคยได้รับจากการเป็นลูกจ้าง ในขณะเดียวกัน คุณจะต้องแบกภาระความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านการบัญชี การบริหารบุคลากร และการจ่ายเงินเดือน เป็นต้น

วิธีสุดท้าย ทำธุรกิจเป็นงานนอกเวลา

ถ้าลักษณะธุรกิจสามารถทำงานนอกเวลาได้ คุณสามารถตัดสินใจที่จะเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่ปัจจุบันหรือความรับผิดชอบอื่น และเมื่อธุรกิจไปได้ดี หรือสถานการณ์ทางการงานเปลี่ยนแปลงไป คุณก็อาจจะก้าวเข้ามาทำธุรกิจอย่างเต็มตัว

ข้อดี

คุณยังคงมีรายได้อยู่ขณะที่ธุรกิจของคุณยังไม่แข็งแรงพอ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์ตอบรับ อินเตอร์เน็ต และ E-mail สามารถช่วยให้ติดต่อกันได้ ถึงแม้คุณไม่ได้อยู่ในเวลานั้น

ข้อเสีย

อาจจะยาก เครียด และเหนื่อยสำหรับคุณที่จะบริหารเวลาที่คุณต้องการใช้ในการทำธุรกิจ
อาจทำให้ต้องใช้ระยะเวลานานกว่าที่ธุรกิจจะอยู่ตัว
คุณอาจต้องเสียภาษีสำหรับรายได้ทั้งสองอย่างในอัตราที่สูงกว่าปกติ (อัตราก้าวหน้า)

หลายคนมองว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด เพราะคุณยังคงมีรายได้ที่แน่นอนควบคู่กับรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจ ในทางกฎหมายคุณไม่จำเป็นต้องบอกนายจ้างว่าคุณกำลังทำธุรกิจ ถึงแม้บางแห่งกำหนดไว้ในสัญญาจ้างห้ามไม่ให้พนักงานทำงานอื่น คุณอาจใช้วิธีขอปรับเวลาการทำงานให้ยืดหยุ่นกว่าเดิมแทน

ขอบคุณบทความดีดี  จาก : www.businesslink.gov.uk และ สสว.

คลิกดูเลย      โรงพิมพ์ JR

เทคนิคการตั้งชื่อบริษัท

โรงพิมพ์ เจอาร์

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0