inbound marketing
การตลาด t

INBOUND MARKETING ทำอะไร

89 / 100

 

INBOUND MARKETINGจะเน้นให้ลูกค้า เข้ามาซื้อสินค้ากับเรา แทนที่จะออกไปขายสินค้าให้ลูกค้า ค่าการตลาดของ inbound marketing จะต่ำกว่า outbound

Inbound marketing

นอกจากจะดึงดูดผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณโดยตรงแล้ว   แต่ INBOUND MARKETING มุ่งเน้นที่การสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนที่มีต่อแบรนด์ของคุณ

inbound content marketing

Content marketing

การตลาดด้วยเนื้อหา
คอนเทนท์มาเก็ตติ้ง คือ การทำการตลาดด้วยเนื้อหา ให้เชื่อมโยงกับสินค้าหรือบริการของแบรนด์ หัวใจสำคัญของการทำ content marketing คือการใช้เงินน้อยที่สุด หรือไม่ต้องใช้เลย คือ โพสเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ หรือ เปิดประสบการณ์ให้กับผู้อ่านลงไปในสื่อของเรา ภาพหรือข้อความที่พิมพ์ลงไปนั้นต้อง มีคุณค่าพอ ที่จะให้ กด Like, Share, Comment แสดงความคิดเห็น…

seo marketing

SEO

SEO คือ การจัดอันดับของเว็บไซต์เพื่อให้ไปแสดงอยู่ในหน้าแรกของผลการค้นหาบน Google Search การจะทำให้เว็บไซต์แสดงผลในอันดับที่ดีได้นั้น มีขั้นตอนและปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกันทั้งเนื้อหาและเทคนิต่างๆ เพื่อทำให้เว็บไซต์ติดหน้าแรกหรือติดอันดับต้นๆของ Google  การทำ SEO  ต้องมีการเขียนเนื้อหา(content)ของเว็บไซต์ เพื่อให้ Google, Yahoo, Bing เข้ามาอ่านข้อมูลเพื่อที่จะนำไปจัดอันดับในการแสดงผลบนผลการค้นหาต่อไป

inboudmarketingsocialmedia

Social Media Service

ให้ความสำคัญกับ social media Social Media เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการแข่งขันดึงดูดลูกค้าและสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ของคุณ

inbound marketing mail

Mail Marketing

คือ การทำการตลาดผ่าน Email เช่น  แจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น หรือส่วนลดพิเศษแก่สมาชิกหรือลูกค้าของบริษัท โดยที่ผู้รับ Email ได้ยินยอมในการรับข่าวสาร นั่นหมายความว่าการทำ Email Marketing นั้นต่างจาก Spam Mail หรืออีเมล์ขยะอย่างชัดเจน
การที่เราจะทำ Email Marketing กับใครได้นั้น เราต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของ Email นั้นก่อน จึงจะส่งข้อมูลข่าวสารไปได้ ซึ่งดูเป็นมิตรกว่าการ Spam Mail อย่างมาก และผู้รับเองก็มีสิทธิ์ที่จะอนุญาตหรือยกเลิกการรับเมลล์ของเราได้ทุกเวลาเหมือนกัน ที่สำคัญคือถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ เพราะเขาต้องการ เราจึงส่งไป

ฉะนั้น การทำ Email Marketing ในธุรกิจของคุณก็เช่นเดียวกัน  สิ่งที่คุณกำลังมอบให้ มันมีประโยชน์ มีคุณค่า เขาถึงยินดีที่จะรับ และยิ่งคุณให้คุณค่ากับเขามากเท่าไร ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก็จะยิ่งแนบแน่นมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเป็นนิมิตรหมายที่ดี ที่จะนำไปสู่เส้นทางธุรกิจระหว่างกันในระยะยาวต่อไป

Email Marketing มีประโยชน์อย่างไร
1. เพิ่มโอกาสในการขายได้มากขึ้น การทำ Email Marketing ในลักษณะแจ้งโปรโมชั่นหรือส่วนลดพิเศษประจำเดือน จะส่งผลให้เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการได้มากขึ้น
2. สามารถจัดกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกว่าการทำการตลาดประเภทอื่นๆ การทำ Email Marketing สามารถคัดแยกรายชื่อ Email เป็นประเภทตามที่ลูกค้าได้กรอกข้อมูลมา
3. กำหนดงบประมาณในการโฆษณาได้แน่นอน สามารถควบคุมเงินค่าโฆษณาได้ 100% ผลคือผู้โฆษณาสามารถจัดสรรเงินค่าโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. วัดผลโฆษณาได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถวัดและติดตามผลได้ โดยเข้าไปดูสถิติว่า Email ที่ส่งไปนั้นมีการเปิดอ่านกี่ฉบับ คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์

webdesign

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

ความประทับใจครั้งแรกแพลตฟอร์มแรกที่คุณเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าที่มุ่งหวังของคุณเป็นสิ่งสำคัญมาก

inbound marketing big data

การตลาดข้อมูลขนาดใหญ่

Big Data คือการจัดการ, คัดเลือกข้อมูล พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล ที่มีปริมาณมหาศาลเหล่านั้นมาทำให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ ปริมาณข้อมูลมีจำนวนมากตามชื่อ คือมีปริมาณมากกว่าหลัก Terabytes ขึ้นไป ซึ่งเมื่อมีข้อมูลขนาดนี้ทำให้ระบบจัดการข้อมูลแบบเก่านั้นไม่สามารถรองรับได้ ทำให้ต้องมีระบบจัดการข้อมูลพวกนี้ออกมาอีกมากมาย ซึ่งจะไปเกี่ยวกับเรื่อง Cloud Computing และอื่น ๆ อีกมากมาย

Big Data จะมีส่วนประกอบสำคัญอยู่ 5 ประการ โดยเรียกว่าหลัก 5V คือ

Volume คือปริมาณของข้อมูลมีจำนวนมาก และมีขนาดใหญ่กว่าข้อมูลทั่วไป
Velocity คือข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีความรวดเร็ว
Value คือข้อมูลที่มีคุณค่า สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง
Variety คือรูปแบบของข้อมูล มีได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นข้อความ หรือจะเป็นมีเดียต่างๆ เช่นรูปภาพ วิดีโอ
Veracity คือความถูกต้องของข้อมูล

inbound marketingn digital analysis

การวิเคราะห์และการรายงานดิจิตอล

เนื่องจากคุณไม่สามารถปรับปรุงสิ่งที่คุณไม่สามารถวัดได้คุณจะไม่ได้รับผลตอบแทนเชิงบวกหากคุณไม่ทราบวิธีการใช้ ทัศนวิสัยดิจิทัลและกระบวนการทางการตลาดดิจิทัลที่สำคัญมากจนเป็นไปไม่ได้ที่จะโต้แย้งเริ่มต้นด้วยการวัดและตีความที่ดี

credit  :    Netvent.com

 

โรงพิมพ์ เจอาร์

inbound vs outbound marketing

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ SME

โรงพิมพ์ JR

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0