สร้างบุญบารมี
t ทำบุญ

12วิธีสร้างบุญบารมี

84 / 100

สร้างบุญบารมี

12 วิธีง่ายๆ ในการสร้างบุญบารมี ส่งเสริมให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรือง พบเจอแต่สิ่งดีๆ

1. นั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 15 นาที(หรือ เดินจงกรมก็ได้)อานิสงส์
– เพื่อสติ ปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า
– เพื่อจิตใจ ที่สว่างผ่อนปรนจากกิเลส ปล่อยวางได้ ง่าย
– จิตจะรู้วิธี แก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ
– ชีวิตจะเจริญ รุ่งเรืองไม่มีวันอับจน
– ผิวพรรณ ผ่องใส สุขภาพกายและ จิตแข็งแรง
– เจ้ากรรมนาย เวรและญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศล

2. สวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละ ครั้งก่อนนอนอานิสงส์
– เพื่อให้สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
– ชีวิตหน้าที่ การงานเจริญก้าวหน้า
– เงินทองไหลมา เทมา แคล้วคลาดจาก อุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว
– แนะนำพระคาถา พาหุงมหากา , พระคาถาชิน บัญชร ,พระคาถายอด พระกัณฑ์ไตรปิฎก เป็นต้น เมื่อสวด เสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง

3. ถวายยารักษาโรคให้วัด , ออกเงินค่า รักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์ อานิสงส์
– ก่อให้เกิด สุขภาพร่มเย็นทั้งครอบครัว โรคที่ไม่หาย จะทุเลา
– สุขภาพกายจิต แข็งแรง อายุยืนทั้ง ภพนี้และภพหน้า
– ถ้าป่วยก็จะ ไม่ขาดแคลนการรักษา

4. ทำบุญตักบาตรทุกเช้า อานิสงส์
– ได้ช่วยเหลือ ศาสนาต่อไปทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ขาดแคลน อาหาร
– ตายไปไม่หิว โหย อยู่ในภพที่ ไม่ขาดแคลน ข้าวปลาอาหาร อุดมสมบูรณ์

5. ทำหนังสือหรือสื่อต่างๆเกี่ยวกับธรรมะ แจกฟรีแก่ผู้คนเป็นธรรมทานอานิสงส์
– เพราะธรรมทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง ผู้ให้ธรรม จึงสว่างไปด้วยลาถยศ
– สรรเสริญ ปัญญา และบุญบารมี อย่างท่วมท้น เจ้ากรรมนาย เวรอโหสิกรรมให้
– ชีวิตจะเจริญ รุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน

6. สร้างพระถวายวัดอานิสงส์
– ผ่อนปรนหนี้ กรรมให้บางเบา ให้ชีวิต เจริญรุ่งเรือง
– สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง แคล้วคลาดจาก อุปสรรคทั้งปวง ครอบครัวเป็น สุข
– ได้เกิดมา อยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนาตลอดไป

7. แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพรามณ์หรือบวชพระ อย่างน้อย 9 วันขึ้นไปอานิสงส์
– ได้ตอบแทนคุณ พ่อแม่อย่างเต็มที่
– ผ่อนปรนหนี้ กรรมอุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวร
– สร้างปัจจัย ไปสู่นิพพานในภพต่อๆไป ได้เกิดมา อยู่ในร่มโพธิ์ของพุทธศาสนา จิตเป็นกุศล

8. บริจาคเลือดหรือร่างกายอานิสงส์
– ผิวพรรณ ผ่องใส สุขภาพแข็ง แรง ช่วยต่ออายุ
– ต่อไปจะมีผู้ คอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยาก เทพยดาปกปัก รักษา
– ได้เกิดมามี ร่างกายที่งดงามในภพหน้า ส่วนภพนี้ก็ จะมีราศีผุดผ่อง

9. ปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อย สัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆอานิสงส์
– ช่วย ต่ออายุ ขจัด อุปสรรคในชีวิต
– ชดใช้ หนี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยกินเข้าไป ให้ทำ มาค้าขึ้น
– หน้าที่ การงานคล่องตัวไม่ติดขัด ชีวิต ที่ผิดหวังจะค่อยๆฟื้นคืนสภาพที่สดใส
– เป็น อิสระ

10. ให้ทุนการศึกษา , บริจาค หนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆ , อาสาสอน หนังสือ อานิสงส์
– ทำให้มีสติ ปัญญาดี ในภพต่อๆไปจะ ฉลาดเฉลียวมีปัญญา
– ได้มีโอกาส ศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้ สติปัญญา สมบูรณ์พร้อม

11. ให้เงินขอทาน , ให้เงินคนที่ เดือดร้อน(ไม่ใช่การให้ยืม)อานิสงส์
– ทำให้ เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ตก ทุกข์ได้ยาก
– เกิดมา ชาติหน้าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สิน ความ ยากจนในชาตินี้จะทุเลาลง
– จะได้ เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝัน

12. รักษาศีล 5 หรือศีล 8 อานิสงส์
– ไม่ต้องไป เกิดเป็นเปรตหรือสัตว์นรก
– ได้เกิดมา เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์ ชีวิตเจริญ รุ่งเรือง
– กรรมเวรจะไม่ ถ่าโถม ภัยอันตราย ไม่ย่างกราย เทวดานางฟ้า ปกปักรักษา

Credit:
ขอบคุณข้อมูลจาก www.sanook.com

์คลิกเพื่อดู        จัดชุดสังฆ์ทานเอง  ได้คุณภาพ

คลิกดู   โรงพิมพ์ เจอาร์

โรงพิมพ์ เจอาร์

พิมพ์ซองจดหมาย

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0