บุญบาป
เรื่องลี้ลับ เหนือธรรมชาติ

การคำนวณบุญบาป

83 / 100

การคำนวณบุญบาป

การคำนวณบุญบาป

การคำนวณบุญบาป  ผู้ใดสร้างสมบุญและบาป เมื่อหักลบกันแล้ว ถ้าจำนวนบาปมีมากกว่าจำนวนบุญ ให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ตามกรรมแห่งตน

ถ้าจำนวนบุญมีมากกว่าจำนวนบาป แต่ไม่ถึง 3 000 บุญ จะได้เกิดเป็นมนุษย์อีก ถ้าจำนวนบุญมีมากกว่าบาปตั้งแต่ 3,000 บุญขึ้นไป จะได้เป็นเทพชั้นล่าง จำนวนบุญมีมากกว่า 10,000 บุญขึ้นไป จะได้เป็นเทพ ชั้นกลาง จำนวนบุญมากกว่า 15,000 บุญขึ้นไป จะได้เป็น เทพชั้นสูง จำนวณบุญครบ 100,000 บุญขึ้นไป จะได้เป็น เทพเจ้า ณ สุขาวดีแสนสุขสันต์

ส่วนผู้สร้างบาปหนัก จะตก นรกอเวจีตลอดกาล

 

เทพเจียง เจ้ากรมบัญชีบาปบุญ

การคำนวณ บาปบุญ ออกมาเป็นตัวเลข

** จากความเชื่อชาวจีน ดังนั้นค่าเงินจึงเป็นเงินหยวน

หน่วย บาป บุญ

พูดเท็จ กล่าวคำหยาบ นินทาผู้อื่น 1 ครั้ง 1 บาป

เสียสัจจะ ผิดนัด 1 ครั้ง 3 บาป

เล่นการพนัน 1 ครั้ง 5 บาป

ตั้งบ่อนการพนัน 1 ครั้ง 100 บาป

เมาสุรา 1 ครั้ง 6 บาป

กินเนื้อวัว เนื้อสุนัข 1 ครั้ง 1 บาป

พิมพ์หนังสือธรรมะแจก 1 เล่ม 3 บุญ

ทำบุญให้ทาน 10 หยวน (ไต้หวัน) 1 บุญ

ค้างหนี้ไม่ชำระ 10 หยวน 0.6 บาป

ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ทุจริต รับทรัพย์อันมิชอบธรรม 10 หยวน 1 บาป

ขายของปลอม ของเสื่อมคุณภาพ 1 ครั้ง 5 บาป

โกงตาชั่ง 1 ครั้ง 10 บาป

เสียภาษีครบถ้วน 1 ครั้ง 5 บุญ

หลีกเลี่ยงภาษี 1 ครั้ง 8 บาป

ทะเลาะวิวาท ฟ้องร้องกัน 1 ครั้ง 2 บาป

ถอนคดี, ถูกหมิ่นประมาทอดกลั้นไม่เอาเรื่อง 1 ครั้ง 50 บุญ

การให้บำเหน็จ การลงโทษขาดยุติธรรม 1 ครั้ง 3 บาป

ลงโทษผู้ไร้ความผิด 1 คน 100 บาป

โยนความผิดให้ผู้อื่น 1 เรื่อง 100 บาป

ทิ้งขยะลงถนน, คู คลอง 1 ครั้ง 0.4 บาป

ปิดกั้นสัญจรทางน้ำหรือทางบก 1 ครั้ง 400 บาป

เที่ยวซ่อง 1 ครั้ง 10 บาป

ข่มเหงรังแกผู้อ่อนแอกว่า 1 ครั้ง 3 บาป

ไม่ยอมรับสินบนทำตามหน้าที่เคร่งครัด 1 ครั้ง 8 บุญ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 1 ครั้ง 10 บุญ

พบเห็นคนประสบอุบัติเหตุไม่ช่วยเหลือ 1 ครั้ง 10 บาป

ภรรยาบ่นว่าสามี 1 ครั้ง 3 บาป

สามีภรรยาทะเลาะกัน 1 ครั้ง 2 บาป

หญิงครองหม้ายไม่ด่างพร้อยตลอดชีวิต 10,000 บุญ

คบชู้ 1 ครั้ง 100 บาป

แย่งสามีหรือภรรยาผู้อื่น 1 คน 1,000 บาป

มีสามีเดียวหรือภรรยาเดียวตลอดชีพ 1,000 บุญ

ทิ้งลูกทิ้งสามีหรือภรรยา 1 คน 1,000 บาป

เชื่อฟังบิดามารดา 1 ครั้ง 5 บุญ

ขัดคำสั่งบิดามารดา 1 ครั้ง 10 บาป

เลี้ยงดูบิดามารดา 1 ครั้ง 1 บุญ

ไม่เหลียวแลบิดามารดา 1 วัน 0.5 บาป

เนรคุณบิดามารดา 2,000 บาป

ปรนนิบัติบิดามารดาด้วยความกตัญญูตลอดชีวิต 100,000 บุญ

โกรธเคืองพ่อแม่ 1 ครั้ง 1 บาป

พี่น้องสามัคคีไม่แก่งแย่ง 100 บุญ

พี่น้องโกรธเคืองกัน 100 บาป

ถูกดูหมิ่นไม่โกรธ 1 ครั้ง 1 บุญ

โกรธไม่หาย 1 ครั้ง 3 บาป

ดื่มสุรา 1 ชาติ 900 บาป

คืนดีกัน, ให้อภัย 1 ครั้ง 3 บุญ

พยาบาท คิดแก้แค้น 1 เรื่อง 3 บาป

สวดมนต์ไหว้พระ 1 ครั้ง 1 บุญ

กิริยาวาจาสุภาพ 1 ครั้ง 0.5 บุญ

ผู้น้อยรับใช้ผู้อาวุโส 1 ครั้ง 3 บุญ

ลบหลู่ครูอาจารย์ 1 ครั้ง 1 บาป

ยกย่องครูอาจารย์ 1 ครั้ง 1 บุญ

ประพฤติตนเป็นคนดี l ชาติ 1,000 บุญ

ประพฤติเกเร เป็นอันธพาลไม่กลับตัว l ชาติ 1,000 บาป

ช่วยชีวิตคน 1 ชีวิต 100 บุญ

ฆ่าคน 1 ชีวิต 1,000 บาป

ฆ่าตัวตาย 1,000 บาป

ฆ่าข่มขืน 1 ชีวิต 10,000 บาป

สละชีพเพื่อชาติ 1,000 บุญ

ก่อการจลาจล, ทำให้เกิดความวุ่นวายแก่บ้านเมือง 1 ครั้ง 1,000 บาป

ใช้ไสยศาสตร์ทำร้ายคน 1 ครั้ง 80 บาป

บำเพ็ญธรรมจริงจัง (ละชั่วทำดี) 10,000 บุญ

ทำแท้ง 1 ครั้ง 1,000 บาป

ทิ้งธัญญาหาร (ข้าว) 10 เม็ด 1 บาป

บริการให้ความสะดวกผู้อื่น 1 ครั้ง 1 บุญ

ปล่อยนกปล่อยปลา 1 ตัว 1 บุญ

พูดล้อเลียนคนอัปลักษณ์ มีปมด้อย 1 คำ 5 บาป

พูดตำหนิศาสนาอื่น 1 ครั้ง 100 บาป

บริจาคยารักษาโรค 1 ครั้ง 3 บุญ

ส่งเสริมคนทำชั่ว 1 ครั้ง 4 บาป

พูดหยาบคายลามก 1 ครั้ง 10 บาป

ทำหน้าที่แม่บ้านดูแลบ้านเรือนเรียบร้อย 1 วัน 3 บุญ

สร้างหนังสือลามก 1 เรื่อง 3,000 บาป

แสดงหนังละครลามก 1 ครั้ง 100 บาป

อดกลั้นตัณหาราคะ 1 ครั้ง 10 บุญ

ฆ่ากุ้งหอยปูปลาปรุงอาหาร 10 ตัว 1 บาป

**เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดพิจารณญาณ

 

แนะนำบทความ   ชีวิตหลังความตาย 7วันแรก

ตายแล้วเกิดใหม่

โรงพิมพ์ เจอาร์

+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0