ไวรัสโคโรน่า
t ูดูแลสุขภาพ

ไวรัสโคโรน่า กับ ฟ้าทะลายโจร 6ข้อน่ารู้

84 / 100

6 ข้อน่ารู้ ไวรัสโคโรน่า กับ ฟ้าทะลายโจร

1. ไวรัสโคโรนาอู่ฮั่น สายพันธุ์ใหม่ เพิ่งระบาด จึงยังไม่มียารักษาที่จําเพาะเจาะจง การป้องกันทางกายภาพ คือ ล้างมือ กินร้อน ช้อนกลาง และใส่หน้ากากอนามัย ในที่ชุมชนเพื่อป้องกันการรับเชี้อเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด

2. ไวรัสโคโรนํา อู่ฮั่น เป็นสาเหตุทําให้เกิดอาการตั้งแต่เป็นหวัดเพียงเล็กน้อย ไปจนถึงปอดอักเสบรุนแรงจนขั้นเสียชีวิต เมื่อผู้ป่วยติดเชื้อแล้วมีอาการน้อยๆไม่สามารถแยกออกจากหวัดทั่วได้ ดังนั้นการทําให้ผู้ป่วยหายเร็วเป็นปกติได้จึงมีความสําคัญกี่สุด

3. ฟ้าทะลายโจร เป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ มีข้อบ่งชี้ ในการบรรเทาอาการหวัด เช่น ไข้ มีน้ำหมูก และเจ็บคอ ที่ผ่านการพิจารณาประสิทธิผลและความปลอดภัยแล้ว ประชาชนสามารถเลือกใช้เมื่อเป็นหวัดได้เลย

4. ฟ้าทะลายโจร มีการศึกษาว่า ช่วยป้องกันไม่ให้ไวรัสโคโรน่า ชาร์ (SARs) ซึงเป็นไวรัสไนตระกูลมงกุฎเช่นเดียวไวรัสอู่ฮั่นเข้าสู่เซลล์ จึงมีการจดสิทธิบัตรในประเทศจีน นอกจากนั้นยังเป็นสมุนไพรที่มีการวิจัยหลายฉบับพบฤทธิ์ต้านไวรัสที่ทําให้เกิดการติดเชื่อทางเดินหายใจ เช่น H1N1 หรือไวรัสไข้หวัดใหญ่ ที่มีการระบาดบ่อยที่สุด รวมถึงไข้หวัดนก H5N1

5. ผลงานตีพิมพ์การทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยหลายชิ้น ในปี 2017 (..2560) พบว่า สารแอนโดรกราฟโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรเป็น Broad-spectrum Anti-viral Agent คือ มีฤทธิ์ต้านไวรัสครอบคลุมหลายกลไก ทั้งการป้องกันไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์  เพิ่มภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับไวรัส และลดการอักเสบที่ปอดจากการติดเชื้อไวรัส

6. มีการวิจัยประสิทธิผลในการป้องกันหวัด ของสารสกัดฟ้าทะลายโจรในนักเรียน พบว่า ช่วยลดยอัตราการเป็นหวัดได้ 33% ใน 3 เดือน

การป้องกันโคโรน่าไวรัส

ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ด้านประสิทธิพลและความปลอดภัย รวมถึงการเข้าถึงยาที่ราคาสมเหตุสมผลและสมับสนุนเศรษฐกิจไทย จึงแนะนําดังนี้

1. เมื่อมีอาการหวัด (หากรุนแรง พบแพทย์ทันที)ใช้ฟ้าทะลายโจรครั้งละ 1.5-3 กรัม วันละ 3-4 ครั้ง หายแล้วหยุดได้ หากไม่ดีขึ้นภายใน 3 วับควรพบแพทย์

2 กลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กที่เป็นภูมิแพ้ (อายุ 4 ขวบขึ้นไป) ผู้สูงอายุที่เป็นโรคทางเดินหายไจ ผู้ที่ทํางานในสถานที่คนแออัด เช่น ขับรถโดยสาร ทํางานในโรงพยาบาลใช้ฟ้าทะสายโจรขนาดต่ำ วันละ 1 เม็ด วันเว้นวัน ได้นาน 3 เดือน ในช่วงที่มีการระบาด

3. หญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตรไม่ควรรับประทาน

ข้อมูล : ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ สมุนไพรอภัยภูเบศร์

แนะนำบทความ  กัญชาช่วยยับยั้งมะเร็ง

การป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า

AVIGAN รักษาโควิด-19

โรงพิมพ์ เจอาร์

โรงพิมพ์ เจอาร์

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0