เหล็กไหลช่อเงินยวง
เหล็กไหล

เหล็กไหลช่อเงินยวง

83 / 100

เหล็กไหลช่อเงินยวง

ในบรรดาเหล็กไหลนํ้ารองที่เกิดจากการแข็งตัวตามธรรมชาติ เหล็กไหลช่อเงินยวง นับเป็นแร่เหล็กไหลที่อัศจรรย์มากที่สุด เพราะการแข็งตัวของแร่เหล็กไหลช่อเงินยวงนั้น มีความพิเศษแตกต่างไปจากเหล็กไหลชนิดอื่นๆ กล่าวคือ เมื่อเหล็กไหลช่อเงินยวงแข็งตัว จะสามารถกลายสภาพเป็นต้นไม้เงินยวงที่มีความสวยงามยิ่งนัก

เจริญเติบโตได้ราวกับต้นไม้จริงๆ

เหล็กไหลช่อเงินยวง เกิดจากเหล็กไหลเงินยวง (ซึ่งเป็นเหล็กไหลน้ำหนึ่งที่ไม่ยอมแข็งตัวเองตามธรรมชาติ) เจริญเติบโตและกลายพันธุ์ แตกออกเป็นกิ่งๆ คล้ายกับช่อของต้นไม้ แต่ที่น่าอัศจรรย์ก็คือ การที่เหล็กไหลช่อเงินยวงสามารถเจริญเติบโตได้ราวกับต้นไม้จริงๆ

เหล็กไหลช่อเงินยวง

ถูกคำสาปจากสวรรค์

ตามตำนานกล่าวไว้ว่า แร่เหล็กไหลเงินยวงบางชนิดถูกคำสาปจากสวรรค์ เพราะกระทำผิดกฎ จึงถูกสาปให้กลายเป็นต้นไม้ ด้วยเหตุนี้เอง เหล็กไหลเงินยวงจึงกลายสภาพเป็นต้นไม้ที่มีกิ่งก้านสาขา และเจริญเติบโตงอกงาม เหมือนกับต้นไม้บนโลกทุกประการ

เมื่อช่อของเหล็กไหลเงินยวงเจริญเติบโต จนมีขนาดใหญ่ขึ้น ช่อเงินยวงนั้นก็จะล่วงหลุดออกมา และสามารถเจริญเติบโต กลายเป็นต้นใหญ่ได้อีก เป็นอยู่เช่นนี้โดยไม่มีวันตาย

การเจริญเติบโตที่ช้ามาก

แม้ว่า เหล็กไหลช่อเงินยวงจะสามารถแบ่งตัวออกไปได้เรื่อยๆ แต่จะมีการเจริญเติบโตที่ช้ามาก ปีหนึ่งจะโตขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และกว่าที่ช่อเงินยวงจะล่วงหลุดออกมาได้แต่ละช่อ ก็ต้องใช้เวลานานนับเป็นสิบปี ดังนั้นแร่เหล็กไหลช่อเงินยวงจึง มีให้พบเห็นในจำนวนที่น้อยมาก

เมตตามหานิยม โชคลาภ และแคล้วคลาด

เมื่อเหล็กไหลช่อเงินยวงเป็นแร่เหล็กไหลที่หาได้ยากยิ่ง จึงเป็นเรื่องปกติ หากผู้ที่มีไว้ในครอบครองจะหวงแหนและ ไม่ค่อยยอมให้ใครได้เห็น เพราะเกรงจะว่าจะเป็นการไม่ปลอดภัย อีกทั้งผู้ที่มีเหล็กไหลช่อเงินยวงไว้ในครอบครอง จะสามารถสัมผัสได้ถึงพลังอันสุดอัศจรรย์ของเหล็กไหลช่อเงินยวงทั้งในด้านพลัง เมตตามหานิยม โชคลาภ และแคล้วคลาด ดังนั้นจึงไม่มีใครยอม ขายเหล็กไหลชนิดนี้

เหล็กไหลช่อเงินยวง

พิธีรับช่อเงินยวง

ในแต่ละช่อของเหล็กไหล ช่อเงินยวงเมื่อเจริญเติบโต จนมีขนาดใหญ่เต็มที่แล้ว ช่อเงินยวงที่งอกออกมาใหม่นั้น ก็จะหลุดออกมาจากช่อใหญ่อันเป็นช่อแม่ ขณะที่ช่อเงินยวงจะแยกตัวออกมานั้นเอง เป็นช่วงที่ผู้รู้จะต้องทำพิธีรับช่อเงินยวงด้วย พิธีกรรมการบวงสรวงแร่เหล็กไหล อันประกอบไปด้วยน้ำผึ้งป่า เทียนขี้ผึ้ง น้ำกลางหาว ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องหอม โดยจะประกอบพิธีในวันขึ้นสิบห้าค่ำ เพราะเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง จากนั้นแร่เหล็กไหลช่อเงินยวงก็จะล่วงหลุดออกมาให้กับผู้ที่แสดงเจตนาจะครอบครอง

เลี้ยงเหล็กไหล ช่อเงินยวงด้วยพลังจิต

เหล็กไหลช่อเงินยวงมีอานุภาพของเหล็กไหลสูงมาก ถ้าเลี้ยงเหล็กไหล ช่อเงินยวงด้วยพลังจิต เหล็กไหลช่อเงินยวงนั้นใช้เวลา เพียงไม่กี่เดือน ก็มีพัฒนาการเจริญเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ทั้งๆ ที่โดยปกติทั่วไปจะต้องใช้เวลานานนับสิบปีกว่าที่จะสามารถแบ่งตัวได้

การใช้พลังจิตสายกสิณเพ่งร่วมกัน มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของแร่เหล็กไหลเงินยวงมาก สามารถเร่งให้แร่เหล็กไหลช่อเงินยวงมีขนาดโตขึ้น และล่วงหลุดออกมาจากช่อแม่ได้ไวกว่าปกติมาก

ต้องหมั่นทำบุญ ทำทาน และปฏิบัติสมาธิภาวนา

แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ผู้ที่ได้ครอบครองเหล็กไหลช่อเงินยวงจะต้องเป็นผู้ที่มีศีล และไม่นำเอาพลังอำนาจของเหล็กไหลช่อเงินยวงไปใช้ในทางที่ผิด หรือนำไป ใช้เบียดเบียนทำร้ายผู้อื่น อีกทั้งยังจะต้องหมั่นทำบุญ ทำทาน และปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำ อย่าได้ขาด

         เมื่อใดที่เหล็กไหลช่อเงินยวงขาดกุศลผลบุญ เหล็กไหล ช่อเงินยวงจะไม่อยู่กับผู้นั้น และจะหาทางไปอยู่ในความครอบดรองของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไป

แนะนำบทความ

เหล็กไหลเปียก

 

แนะนำเว็บไซต์

โรงพิมพ์ เจอาร์

 

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0