เปรียบเทียบวัคซีน
t ูดูแลสุขภาพ

เปรียบเทียบวัคซีนโควิด 8 บริษัท

82 / 100

จากการเปรียบเทียบวัคซีนโควิดของผู้ผลิตหลายประเทศทั่วโลกที่มีวางขาย 8 บริษัทในปัจจุบันมีผลดังนี้

เปรียบเทียบวัคซีนโควิด

1. วัคซีนบริษัทซิโนเเวค กลุ่มบริษัทจากประเทษจีน ชื่อวัคซีน CoronaVacใช้เทคโนโลยี inactivated virus มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันได้ 50.7% มีราคาจัดจำหน่ายที่ 467-934 บาท สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18-60 ปีขึ้นไป ต้องฉีด 2 ครั้ง,วันที่1 และวันที่ 14

ผลข้างเคียง อ่อนเพลีย,ปวดหัว,ปวดกล้ามเนื้อ,หนาวสั่น,มีไข้

2. วัคซีนบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอนเทค กลุ่มบริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกาและเยอรมัน ชื่อวัคซีน BNT162b2 ใช้เทคโนโลยี mRNA

มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันได้ 81.8-95% มีราคาจัดจำหน่ายที่ 570-607 บาท สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป ต้องฉีด 2 ครั้ง,วันที่1 และวันที่ 21

ผลข้างเคียงพบ 0.5% พบเจ็บบริเวณไหล่,ต่อมน้ำเหลืองรักแร้โต,หัวใจห้องล่างเต้นผิดจังหวะ,มีอาการชาที่ขา

3. วัคซีนบริษัทแอสตราเซเนกา/ออกซ์ฟอร์ด กลุ่มบริษัทจากประเทษสวีเดนและอังกฤษ ชื่อวัคซีน : ChAdOx1 nCoV-19 ใช้เทคโนโลยี viral vector มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันได้ 70.4% มีราคาจัดจำหน่ายที่ 62-156 บาท สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18-55 ปี ต้องฉีด 2 ครั้ง วันที่1 และที่ 4-12 สัปดาห์

ผลข้างเคียง ลิ่มเลือดเเข็งตัว และพบ 1 คนเป็นไขสันหลังอักเสบซึ่งคาดว่าเป็นผลมาจากการรับวัคซีน

4. วัคซีนบริษัทโมเดอร์นา กลุ่มบริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อวัคซีน mRNA-1273 ใช้เทคโนโลยี mRNA

มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันได้ 94.1% มีราคาจัดจำหน่ายที่ 996-1,152 บาท สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18-95 ปีขึ้นไป ต้องฉีด 2 ครั้ง,วันที่1 และวันที่ 14

ผลข้างเคียง อ่อนเพลีย, ปวดหัว, ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ, หนาวสั่น, คลื่นไส้อาเจียน

5. วัคซีนบริษัทโนวาแวกซ์ กลุ่มบริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อวัคซีน NVX-CoV2373ใช้เทคโนโลยี Recombinant Nanoparticle spike protein มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันได้ 89.3-% มีราคาจัดจำหน่ายที่ 498 บาท สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18-84 ปีขึ้นไป ต้องฉีด 2 ครั้ง,วันที่1 และวันที่ 21 ผลข้างเคียง อ่อนเพลีย, ปวดหัว, ปวดกล้ามเนื้อ, หนาวสั่น, คลื่นไส้, อาเจียน

6. วัคซีนบริษัท กามาเลยา กลุ่มบริษัทจากประเทศรัสเซีย ชื่อวัคซีน Sputnik V ใช้เทคโนโลยี viral vector มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันได้ 91.5% มีราคาจัดจำหน่ายที่ 311-405 บาท สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18-87 ปี ต้องฉีด 2 ครั้ง : วันที่ 1-rAd26และ วันที่ 21–rAd5

ผลข้างเคียง เจ็บตรงที่ฉีดวัคซีน, ปวดหัว, ปวดกล้ามเนื้อ, ผื่นขึ้น, และพบปัญหาลิ่มเลือดอุดตันเป็นผลข้างเคียงหาได้ยากมาก

7. วัคซีนบริษัทซิโนฟาร์ม กลุ่มบริษัทจากประเทศจีน ชื่อวัคซีน BBIBP CorV ใช้เทคโนโลยี inactivated virus มีประสิทธิภาพในการป้องกันได้ 79.34% มีราคาจัดจำหน่ายที่ 934 บาท สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18-60 ปี ต้องฉีด 2 ครั้ง 3-4 สัปดาห์

ผลข้างเคียง เจ็บตรงที่ฉีดวัคซีน, ปวดหัว, ปวดกล้ามเนื้อ, ผื่นขึ้น, มีไข้

8. วัคซีนบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน กลุ่มบริษัทจากประเทศสหรัฐอเมริกา ชื่อวัคซีน JNJ-78436735 ใช้เทคโนโลยี viral vector มีประสิทธิภาพ ในการป้องกันได้ 66% มีราคาจัดจำหน่ายที่ 311 บาท สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องฉีด 1 ครั้ง

ผลข้างเคียง เจ็บตรงที่ฉีดวัคซีน, ปวดหัว, ปวดกล้ามเนื้อ, ผื่นขึ้น, และพบปัญหาลิ่มเลือดอุดตันเป็นผลข้างเคียงหาได้ยากมาก

ทั้งนี้ สำหรับประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 .. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) มีมติเงินจ่ายเพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีประชาชนไทยทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบ่งเป็น ตาย/ทุพพลภาพถาวร ไม่เกิน 4 แสนบาท เสียอวัยวะ/พิการ ไม่เกิน 2.4 แสนบาท และบาดเจ็บ/เจ็บป่วยต่อเนื่อง ไม่เกิน 1 แสนบาท โดย สปสช. จะแต่งตั้งกลไกเพื่อให้สามารถจ่ายได้ภายใน 5 วัน หลังยื่นคำร้อง

สปสช เพิ่มสิทธิจ่ายชดเชยผลข้างเคียงวัคซีนโควิด-19 ทุกกรณี ถ้าตายหรือ พิการถาวรไม่เกิน 4 แสน

จุลวรรณ เกิดแย้ม นักศึกษาฝึกงาน : ภาพกราฟิก

อ้างอิง

https://med.mahidol.ac.th/ceb/sites/default/files/public/THAI%20Review%20summary%2015-02-2021.pdf

covid-19-vaccine-comparison-chart

https://www.sarakadeelite.com/better-living/covid-vaccine-comparison/

https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_2604979/attachment/อันนี้นะ-new-กราฟิกวัคซีนแ

 

แนะนำ Link       วัคซีนโควิด 3 gen

แนะนำเว็บ

โรงพิมพ์ เจอาร์

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0