หุ่นพยนต์
เครื่องรางของขลัง

หุ่นพยนต์

81 / 100

หุ่นพยนต์

บอดี้การ์ดส่วนตัว

หุ่นพยนต์ คือ หุ่นจําลองรูปคน สร้างโดยผู้มีเวทมนตร์คาถา เรียกว่า วิชาผูกหุ่น ตามตํานานการศึกสงคราม กล่าวถึงการผูกหุ่นพยนต์เข้าสู้รบ เพื่อเป็นกลลวงต่อข้าศึก เป็นวิชาเก่าแก่ที่ตกทอดมาตั้งแต่สมัยอยุธยา

การสร้างหุ่นพยนต์

สามารถสร้างได้จากวัตถุอาถรรพณ์หลายอย่าง ตามแต่จะสะดวกหาได้ เช่น โลหะอาถรรพณ์ ดินอาถรรพณ์ ไม้อาถรรพณ์ และขี้ผึ่งอาถรรพณ์ หรือขออาถรรพณ์ที่เกิดขื้นเองตามธรรมชาติ โดยเอาดินและผงทั้งหมดมาบดผสมกับผงยันต์ แล้วนําไปปลูกเสกในคืนวันเพ็ญ ปั้นด้วยมือทีละตน

สมัยโบราณ จะใช้วัสดุจากธรรมชาติจําพวกหญ้าแพรก แต่ภายหลังได้มีการเพิ่มวัสดุอื่น ๆ เช่น ใบไม้สําคัญ 7 อย่างบดละเอียด แผ่นยันต์ วัตถุและโลหะอาถรรพณ์จากป่าช้า เงินปากผี เนื้อตะกั่วไม้ไผ่เขีย ศพขณะเผาบนเชิงตะกอน ขี้ผึ้งหลอมรวมกันแล้วถักสายสิญจน์ จุ่มรัก ปิดทอง บ้างก็สร้างจากสายสิญจน์ที่พระใช้สวดมนต์หรือผ้าบังสุกุลมาผูก เป็นหุ่น โดยทําเป็นลักษณะรูปร่างคนมีแขนมีขา ปลุกเสกด้วยคาถาอาคมจนหุ่นพยนต์เคลื่อนไหว บ้างก็สร้างเป็นหุ่นแบบ 3 มิติ หรือเป็นรูปชายแก่ บ้างเป็นหุ่นเล็ก ๆ แช่ในขวดน้ามัน ผู้สร้างสามารถปลุกให้มีรูปร่างใหญ่โต และใช้คาถาสั่งให้กระทําหรือไปในที่ที่เจ้าของปรารถนา

หุ่นพยนต์ช่วยอะไรบ้าง

ในอดีตมักจะใช้วิชาผูกหุ่นพยนต์เพื่อเฝ้าบ้านเรือนทรัพย์สิน และเจดียเก่า เพื่อเฝ้าทรัพย์สมบัติไว้ ผู้ที่คิดจะไปขุดหาสมบัติต้องเกิดอาเพศมากมาย กล่าวกันว่า ทุกค่ำคืนมักจะเห็นคนเดินรอบบริเวณวัดตลอด โดยเฉพาะวันพระ มักจะปรากฏกายให้เห็นเป็นยักษ์ หรือเงาดําเดินตรวจยามอยู่รอบวัด

หุ่นพยนต์สามารถพกติดตัวหรือตั้งบูชาไว้ที่บ้านก็ได้ มีอานุภาพในด้านการปกปักรักษา คุ้มครองคน คุ้มครองทรัพย์สิน ปกป้องทั้งอาณาเขตให้รอดพ้นจากสารพัดภยันตราย ทั้งจากมนุษย์และภูตผีปีศาจ

กันคุณไสย ลมเพลมพัด กันและแก้ของไม่ดี เปรียบเสมือนเงาที่ชื่อสัตย์ คอยตามตัว เพื่อปกป้องคุ้มครองภัยต่างๆ ยามเดินทางไปในที่ต่างๆ

จะเป็นผู้ที่รับเคราะห์แทนเจ้าของ บางครั้งทําหน้าที่คล้ายพรายกระซิบ โดยจะมาปรากฏตัวในความฝัน เป็นคนแก่บ้าง หนุ่มบ้าง หรือเด็กบ้าง เพื่อบอกโชค ให้ลาภ หรือบอกเหตุเตือนภัยที่กําลังจะมาถึง

พุทธคุณนั้นคล้ายกันกับกุมารทอง แต่จิตหุ่นพยนต์จะแสดงออกในรูปของผู้ใหญ่ที่คอยติดตามดูแล และเน้นในเรื่องเมตตามหานิยมช่วยเรียกโชคลาภ เรียกเงินเรียกทอง โดยบูชาไว้ในบ้านร้านค้า เฝ้าเรือกสวนไร่นา

เป็นของอาถรรพณ์ที่เป็นมงคลไปอยู่กับใครจะช่วยเหลือผู้นั้นสุดความสามารถ ไม่ทําร้ายให้โทษแก่ผู้ใด เมื่อเจ้าของขอสิ่งใด ก็มักจะได้สมตามความปรารถนา แม้จะสมปรารถนา หรือไม่ก็ตาม นั่นก็ควรที่จะทําบุญกรวดนําไปให้เป็นการตอบแทน หรือเวลาจะกินข้าวก็ควรบอกกล่าวเรียกให้หุ่นพยนต์ด้วย หากเจ้าของดูแลไม่ถูกวิธี ความอาถรรพณ์ในตัวหุ่นก็จะเสื่อมสลายไป เข้าใจกันว่าอาจจะเหลือตัวหุ่นเปล่าๆ ที่ปราศจากวิญญาณ

หุ่นพยนต์

ตํานานหุ่นพยนต์

เล่าว่า หุ่นพยนต์ได้มีสร้างกันมานานมาก ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว พระมหากัสสปะเถระผู้มีฤทธิ์ ได้สร้างหุ่นพยนต์ไว้คอยเฝ้าพระสถูปเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเฝ้ากรุมหาสมบัติที่รอจะถวายพระเจ้าอโศกมหาราช

หลังจากพระมหากัสปะเถระจะเสด็จสู่นิพพานประมาณ 200 ปี พระเจ้าอโศกมหาราชไปเปิดกรุ เพื่อเอาพระบรมสารีริกธาตุที่จมอยู่ใต้ดิน เมื่อพบสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและกรุมหาสมบัติ ก็พบกับหุ่นพยนต์ แต่ไม่สามารถเข้าไปได้ จนพระอินทร์ต้องลงมาปราบ จึงสามารถเข้าไปอัญเชิญได้

คาถาบูชาหุ่นพยนต์

โอม ปลูก มหาปลุก กู จะ ปลุก ปู พยนต์ด้วย

เจ ติ อา กัง นา มะ พยนต์ นิ โส สะ อะ นามะเต

คาถาอาราธนาก่อนใช้ หุ่นพยนต์

พุทธัง มหาอราธนานัง อธิฐานนิ

พุทธัง มหาปะสิธิเม ธัมทัง มหาอราธนานัง อธิฐานนิ

พุทธัง มหาปะสิธิเม สังฆัง มหาอราธนานัง

อธิฐานนิ พุทธัง มหาปะสิธิเม

ขอบคุณบทความดีดีจาก  หนังสือ เครื่องรางของขลัง  สำนักพิมพ์ ไพลิน

แนะนำบทความ     รักยม

โรงพิมพ์ เจอาร์

+1
1
+1
4
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0