วิธีถอนขันธ์
เรื่องลี้ลับ เหนือธรรมชาติ

วิธีถอนขันธ์ 3 วิธี

84 / 100

วิธีถอนขันธ์

วิธีถอนขันธ์

วิธีถอนขันธ์

การรับขันธ์นั้นหมายถึง การที่เราสร้างพันธะสัญญายินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีสิทธิ์ในขันธ์ ๕ ของเรา อันได้แก่รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ โดยมีสิทธิ์ที่จะทำการใดกับเราก็ได้ผ่านขันธ์ ๕ นี้ แม้แต่จะถ่ายกรรมชั่ว หรืออีกนัยหนึ่งคือให้เรารับกรรมแทนทั้งหมดทั้งที่ไม่ใช่เวรกรรมของเรา บางช่วงบางเวลาของชีวิตเราที่มันไม่ดี ย่ำแย่ บางทีอาจไม่ใช่เวรกรรมของเราเองก็ได้ แต่เกิดจากเรารับเวรกรรมแทนผู้อื่น

การรับขันธ์มันไม่ได้มีแค่ด้านดีอย่างเดียวอย่างที่เข้าใจกันมา ด้านแย่ๆมันก็มีเหมือนกัน ซึ่งก็น่าจะมากกว่าด้านดี แน่นอนว่าคงไม่มีใครมาบอก ให้รู้อย่างตรงไปตรงว่ามันไม่ดียังไง

เอาแค่ขันธ์ครู คุณคิดว่าครูคนที่คุณ ให้เกียรติยกเป็นครู ชาติถัดๆไปเค้าจะยังเป็นคนดีไปตลอดทุกภพทุกชาติเลยรึเปล่า แล้วถ้าชาติภพถัดๆไปเค้ากลายเป็นคนไม่ดีขึ้นมา เช่นเปรต อสุรกาย สัมภเวสี ฯลฯ แต่ขันธ์ที่เรารับไว้ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ได้ทำการถอน ถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายภพชาติแล้วก็ตาม แต่พันธะสัญญามันยังมีอยู่ ซึ่งที่เหลือจะเป็นยังไงต่อไปยังไม่รู้

วิธีถอนขันธ์

ถูกหลอกให้รับขันธ์

ผู้ที่ถูกหลอกให้รับขันธ์รับองค์ ทำสัญญาทาสกับบรรดาเจ้าพ่อ เจ้าแม่ พ่อเฒ่า แม่เฒ่า พ่อแก่ แม่แก่ หลวงปู่ หลวงพ่อ ทั้งหลาย กลายเป็นสาวกตลอดชีพ มีบ้างเหมือนกันที่รับเพราะถ้าไม่รับก็ต้องตาย เนื่องจากการเจ็บป่วยที่แพทย์ไม่สามารถรักษาได้แล้ว

สมัยก่อน การรับขันธ์รับองค์ จ่ายค่าครูครั้งเดียว 3-5-7-6-9 สลึงหรือบาท อย่างแพงที่สุด 32 บาท จ่ายครั้งเดียวคุ้มครองตลอดชีวิต

สมัยนี้ต้องมีการต่ออายุเป็นรายปี ค่ารับขันธ์แต่ละปีเป็นพันหรือมากกว่านั้น แต่ละสำนักทั้งขู่ทั้งปลอบจ่ายช้าเกินเวลาไม่รับรองความปลอดภัย

คำว่า รับขันธ์ แทนที่คุณจะเป็นฝ่ายรับ คุณกลับต้องเป็นฝ่ายให้หรือเป็นฝ่ายเสียขันธ์(ห้า)ให้พวกผีห่าซาตานไป     ขันธ์ห้าที่คุณต้องสูญเสียไปหลังจากที่คุณไปรับขันธ์ (ผี) รับองค์ หรือ รับสัญญา คุณย่อมยอมเป็นทาสผี    สิ่งที่คุณต้อง สูญเสีย ให้พวกผีห่าซาตานไปก็คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์

แล้วคุณจะเหลืออะไร ?

 

วิธีถอนขันธ์

ผี วิญญาณ จะมีขันธ์เพียง 3 ขันธ์ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ จึงต้องอาศัยการแต่งขันธ์ 5 ของมนุษย์  ในเมื่อคุณหลงไปเป็นเหยื่อของพวกมันแล้ว ทุกอย่างในร่างกายของคุณตกเป็นทาสผี คุณบริจาคขันธ์ห้าให้พวกผีไปเพราะถูกพวกผีหลอก

ถ้าคุณบริจาคสังขารบริจาคอวัยวะให้โรงพยาบาล เมื่อคุณเสียชีวิตไปแล้วเขาจึงมีสิทธิ์นำอวัยวะที่คุณบริจาคไปใช้ได้ 

แต่สัญญา ขันธ์ สามารถใช้ร่างกายและจิตวิญญาณของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะตายหรือเป็น!!!

การถอนขันธ์ หรือ คืนขันธ์ หรือ ลอยขันธ์

การถอนขันธ์ คือ การถอนสายสัมพันธ์ หรือพันธะสัญญาขันธ์ทั้งหมดที่เราเคยทำไว้

เมื่อมีการรับขันธ์รับองค์กันได้ก็ต้องมีการถอนขันธ์ คืนขันธ์กันได้เหมือนกัน

วิธีถอนขันธ์

ดำเนินการถอนขันธ์

ถ้าตอนรับขันธ์ เขาให้อะไรมา ให้นำออกมาใส่พานเตรียมไว้

แต่ถ้าหาไม่เจอ ให้เตรียม ดอกไม้ + ธูป + เทียน ใส่พาน เตรียมไว้

ถอนขันธ์ วิธีที่ 1  นำพานไปฝั่งดินฝากไว้กับแม่ธรณี
ถอนขันธ์ วิธีที่ 2  นำพานไปลอยน้ำ (ในแม่น้ำ หรือทะเล ไม่ใช่ลอยในกะลามัง) ฝากไว้แม่คงคา

พร้อมทั้งอธิษฐานว่า

ข้าแต่พระพุทธเจ้า ด้วยขันธ์ใดๆที่ข้าพเจ้า…(ชื่อนามสกุล)…ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาพระพุทธเจ้า ถอดถอนขันธ์ใดๆทั้งหลาย ออกไปจากชีวิตข้าพเจ้านี้ ณ บัดนี้เทอญ (กล่าว ๓ ครั้ง)

ข้าพเจ้า ขอฝากของทั้งหมดเหล่านี้ไว้กับแม่ธรณี (หรือแม่คงคา) นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะขอยอมรับนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งสูงสุด เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้ว ให้หันหลังเดินออกมา  อย่าหันกลับไปมองพาน อย่าหันหลังไปมองจุดที่ฝังพานไว้

ถอนขันธ์ วิธีที่ 3  ฝากพานไว้กับพระสงฆ์

หาก 2 วิธีแรก ยังไม่ได้ผล ให้ไปหาพระสงฆ์รูปใดก็ได้ ที่ท่านรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้  ไปปรึกษาท่าน เล่าให้ท่านฟังว่า ที่เราได้รับขันธ์มาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เราไม่สบายใจ จะฝากพาน (ทำพานขึ้นมาใหม่) ไว้ที่พระท่านได้หรือไม่ ท่านจะรับถวายได้ไหม ถ้าท่านไม่รับ ให้ไปหาพระองค์อื่นที่รับได้

หากพระองค์นั้น ยอมรับพานไว้ ให้ถวายสังฆทาน พร้อมพานที่เราจัดขี้นใหม่ และอธิษฐานว่า ขอฝากของทั้งหมดเหล่านี้ไว้กับพระสงฆ์ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะขอยอมรับนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งสูงสุด  และขอน้ำมนต์กลับบ้าน อาบน้ำมนต์ เพื่อความสบายใจ แล้วออกจากกุฏิ อย่าหันกลับไปมองพาน

ควรสังเกตุเมื่อเข้าไปในกุฏิแล้ว ดูว่า พระองค์นั้น เล่นของ หรือเปล่า ถ้าพระท่านบอกว่า จะต้องมีพิธีถอนขันธ์ใหญ่โตเอิกเกริก จัดเครื่องเซ่นบูชาเทพเจ้า ฯลฯ ก็ให้นมัสการลา แล้วออกจากกุฏิทันที 

การลาขันธ์ด้วยวิธีใด ก็ยังควรทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณตนนั้น ที่เรารับขันธ์ และถอนขันธ์แล้ว เพื่อให้เขาได้ไปเกิด หรือไปอยู่ในภพภูมิที่ดีๆกว่านี้ (จะได้ไม่มารบกวนเรา)  

แนะนำบทความดีดี     ตายแล้วเกิดใหม่

โรงพิมพ์ เจอาร์

+1
6
+1
1
+1
0
+1
2
+1
2
+1
1
+1
3