วิธีถอนขันธ์
เรื่องลี้ลับ เหนือธรรมชาติ

วิธีถอนขันธ์ 3 วิธี

84 / 100

วิธีถอนขันธ์

วิธีถอนขันธ์

วิธีถอนขันธ์

การรับขันธ์นั้นหมายถึง การที่เราสร้างพันธะสัญญายินยอมให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีสิทธิ์ในขันธ์ ๕ ของเรา อันได้แก่รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ โดยมีสิทธิ์ที่จะทำการใดกับเราก็ได้ผ่านขันธ์ ๕ นี้ แม้แต่จะถ่ายกรรมชั่ว หรืออีกนัยหนึ่งคือให้เรารับกรรมแทนทั้งหมดทั้งที่ไม่ใช่เวรกรรมของเรา บางช่วงบางเวลาของชีวิตเราที่มันไม่ดี ย่ำแย่ บางทีอาจไม่ใช่เวรกรรมของเราเองก็ได้ แต่เกิดจากเรารับเวรกรรมแทนผู้อื่น

การรับขันธ์มันไม่ได้มีแค่ด้านดีอย่างเดียวอย่างที่เข้าใจกันมา ด้านแย่ๆมันก็มีเหมือนกัน ซึ่งก็น่าจะมากกว่าด้านดี แน่นอนว่าคงไม่มีใครมาบอก ให้รู้อย่างตรงไปตรงว่ามันไม่ดียังไง

เอาแค่ขันธ์ครู คุณคิดว่าครูคนที่คุณ ให้เกียรติยกเป็นครู ชาติถัดๆไปเค้าจะยังเป็นคนดีไปตลอดทุกภพทุกชาติเลยรึเปล่า แล้วถ้าชาติภพถัดๆไปเค้ากลายเป็นคนไม่ดีขึ้นมา เช่นเปรต อสุรกาย สัมภเวสี ฯลฯ แต่ขันธ์ที่เรารับไว้ก่อนหน้านั้นก็ยังไม่ได้ทำการถอน ถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายภพชาติแล้วก็ตาม แต่พันธะสัญญามันยังมีอยู่ ซึ่งที่เหลือจะเป็นยังไงต่อไปยังไม่รู้

วิธีถอนขันธ์

ถูกหลอกให้รับขันธ์

ผู้ที่ถูกหลอกให้รับขันธ์รับองค์ ทำสัญญาทาสกับบรรดาเจ้าพ่อ เจ้าแม่ พ่อเฒ่า แม่เฒ่า พ่อแก่ แม่แก่ หลวงปู่ หลวงพ่อ ทั้งหลาย กลายเป็นสาวกตลอดชีพ มีบ้างเหมือนกันที่รับเพราะถ้าไม่รับก็ต้องตาย เนื่องจากการเจ็บป่วยที่แพทย์ไม่สามารถรักษาได้แล้ว

สมัยก่อน การรับขันธ์รับองค์ จ่ายค่าครูครั้งเดียว 3-5-7-6-9 สลึงหรือบาท อย่างแพงที่สุด 32 บาท จ่ายครั้งเดียวคุ้มครองตลอดชีวิต

สมัยนี้ต้องมีการต่ออายุเป็นรายปี ค่ารับขันธ์แต่ละปีเป็นพันหรือมากกว่านั้น แต่ละสำนักทั้งขู่ทั้งปลอบจ่ายช้าเกินเวลาไม่รับรองความปลอดภัย

คำว่า รับขันธ์ แทนที่คุณจะเป็นฝ่ายรับ คุณกลับต้องเป็นฝ่ายให้หรือเป็นฝ่ายเสียขันธ์(ห้า)ให้พวกผีห่าซาตานไป     ขันธ์ห้าที่คุณต้องสูญเสียไปหลังจากที่คุณไปรับขันธ์ (ผี) รับองค์ หรือ รับสัญญา คุณย่อมยอมเป็นทาสผี    สิ่งที่คุณต้อง สูญเสีย ให้พวกผีห่าซาตานไปก็คือ รูปขันธ์ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์

แล้วคุณจะเหลืออะไร ?

 

วิธีถอนขันธ์

ผี วิญญาณ จะมีขันธ์เพียง 3 ขันธ์ คือ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ วิญญาณขันธ์ จึงต้องอาศัยการแต่งขันธ์ 5 ของมนุษย์  ในเมื่อคุณหลงไปเป็นเหยื่อของพวกมันแล้ว ทุกอย่างในร่างกายของคุณตกเป็นทาสผี คุณบริจาคขันธ์ห้าให้พวกผีไปเพราะถูกพวกผีหลอก

ถ้าคุณบริจาคสังขารบริจาคอวัยวะให้โรงพยาบาล เมื่อคุณเสียชีวิตไปแล้วเขาจึงมีสิทธิ์นำอวัยวะที่คุณบริจาคไปใช้ได้ 

แต่สัญญา ขันธ์ สามารถใช้ร่างกายและจิตวิญญาณของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะตายหรือเป็น!!!

การถอนขันธ์ หรือ คืนขันธ์ หรือ ลอยขันธ์

การถอนขันธ์ คือ การถอนสายสัมพันธ์ หรือพันธะสัญญาขันธ์ทั้งหมดที่เราเคยทำไว้

เมื่อมีการรับขันธ์รับองค์กันได้ก็ต้องมีการถอนขันธ์ คืนขันธ์กันได้เหมือนกัน

วิธีถอนขันธ์

ดำเนินการถอนขันธ์

ถ้าตอนรับขันธ์ เขาให้อะไรมา ให้นำออกมาใส่พานเตรียมไว้

แต่ถ้าหาไม่เจอ ให้เตรียม ดอกไม้ + ธูป + เทียน ใส่พาน เตรียมไว้

ถอนขันธ์ วิธีที่ 1  นำพานไปฝั่งดินฝากไว้กับแม่ธรณี
ถอนขันธ์ วิธีที่ 2  นำพานไปลอยน้ำ (ในแม่น้ำ หรือทะเล ไม่ใช่ลอยในกะลามัง) ฝากไว้แม่คงคา

พร้อมทั้งอธิษฐานว่า

ข้าแต่พระพุทธเจ้า ด้วยขันธ์ใดๆที่ข้าพเจ้า…(ชื่อนามสกุล)…ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาพระพุทธเจ้า ถอดถอนขันธ์ใดๆทั้งหลาย ออกไปจากชีวิตข้าพเจ้านี้ ณ บัดนี้เทอญ (กล่าว ๓ ครั้ง)

ข้าพเจ้า ขอฝากของทั้งหมดเหล่านี้ไว้กับแม่ธรณี (หรือแม่คงคา) นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะขอยอมรับนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งสูงสุด เมื่ออธิษฐานเสร็จแล้ว ให้หันหลังเดินออกมา  อย่าหันกลับไปมองพาน อย่าหันหลังไปมองจุดที่ฝังพานไว้

ถอนขันธ์ วิธีที่ 3  ฝากพานไว้กับพระสงฆ์

หาก 2 วิธีแรก ยังไม่ได้ผล ให้ไปหาพระสงฆ์รูปใดก็ได้ ที่ท่านรู้จักหรือไม่รู้จักก็ได้  ไปปรึกษาท่าน เล่าให้ท่านฟังว่า ที่เราได้รับขันธ์มาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เราไม่สบายใจ จะฝากพาน (ทำพานขึ้นมาใหม่) ไว้ที่พระท่านได้หรือไม่ ท่านจะรับถวายได้ไหม ถ้าท่านไม่รับ ให้ไปหาพระองค์อื่นที่รับได้

หากพระองค์นั้น ยอมรับพานไว้ ให้ถวายสังฆทาน พร้อมพานที่เราจัดขี้นใหม่ และอธิษฐานว่า ขอฝากของทั้งหมดเหล่านี้ไว้กับพระสงฆ์ นับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะขอยอมรับนับถือพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งสูงสุด  และขอน้ำมนต์กลับบ้าน อาบน้ำมนต์ เพื่อความสบายใจ แล้วออกจากกุฏิ อย่าหันกลับไปมองพาน

ควรสังเกตุเมื่อเข้าไปในกุฏิแล้ว ดูว่า พระองค์นั้น เล่นของ หรือเปล่า ถ้าพระท่านบอกว่า จะต้องมีพิธีถอนขันธ์ใหญ่โตเอิกเกริก จัดเครื่องเซ่นบูชาเทพเจ้า ฯลฯ ก็ให้นมัสการลา แล้วออกจากกุฏิทันที 

การลาขันธ์ด้วยวิธีใด ก็ยังควรทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณตนนั้น ที่เรารับขันธ์ และถอนขันธ์แล้ว เพื่อให้เขาได้ไปเกิด หรือไปอยู่ในภพภูมิที่ดีๆกว่านี้ (จะได้ไม่มารบกวนเรา)  

แนะนำบทความดีดี     ตายแล้วเกิดใหม่

โรงพิมพ์ เจอาร์

 43,213 total views,  2 views today

+1
6
+1
1
+1
0
+1
1
+1
2
+1
0
+1
3