วัดป่าศรีคุณาราม
วัด t

วัดป่าศรีคุณาราม พระบรมสารีริกธาตุ

83 / 100

วัดป่าศรีคุณาราม

วัดป่าศรีคุณาราม

วัดป่าศรีคุณาราม เดิมชื่อ วัดป่าศรีคุณรัตนาราม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านจีต สถานที่่ตั้งวัดนี้ ตั้งแต่โบราณประชาชนทั้งหลาย เรียกว่าบริเวณนี้ว่า “เหล่าปลาฝา” (ตะพาบน้ำ) เพราะมีหินรูปปลาฝาครอบสี่เหลี่ยม เจาะเป็นโพรงสำหรับเก็บสิ่งของอันมีค่า ครั้งสมัยโบราณ มีผู้คนเล่าขานเรื่องหินรูปปลาฝานั้น แต่ได้สูญหายไปแล้ว คงเหลือแต่ฐานสี่เหลี่ยมเจาะเป็นโพรงไว้เท่านั้น ซึ่งเวลานี้ยังอยู่ที่วัดป่าศรีคุณารามนี้เอง

ประวัติวัดป่าศรีคุณาราม

หลายสิบปีก่อนย่านนั้นเป็นป่าดงดิบ เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ใครไปทำร้ายหรือถางป่าจะต้องพบกับความวิบัติหรือมีอันเป็นไปต่าง ๆ นานา เป็นที่หวาดกลัวของผู้คนใกล้เคียงมาก ภายหลังมีหมอผีอาคมขลังทำพิธีบวงสรวงและนำสิ่งของมีค่าในโพรงไป จากนั้นมาความเฮี้ยนก็หายสิ้น ผืนป่าถูกบุกรุกแผ้วถางทำกินและตั้งชุมชนขึ้นมาปี พ.ศ. ๒๔๙๔ คณะสงฆ์แบ่งแยกการปกครองออกเป็น ธรรมยุติกนิกาย และมหานิกาย พระอาจารย์มหาวันดี สุวัณโณ คราวเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี (วัดนอก) ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี ได้หารือญาติโยมหาสถานที่แห่งใหม่สร้างวัดขึ้นที่เหล่าปลาฝา เรียกว่า วัดป่าศรีคุณรัตนาราม และเปลี่ยนชื่อเป็น วัดป่าศรีคุณาราม เป็นศูนย์รวมใจญาติโยมและอบรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมายาวนานหลายปี

วัดป่าศรีคุณาราม

พระมหาเจดีย์มงคล พระบรมสารีริกธาตุ

ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ชาวบ้านได้นิมนต์ พระอาจารย์บุญเกิด ยุตฺตธมฺโม มาช่วยพัฒนาวัดป่าศรีคุณารามจนรุ่งเรืองและ พ.ศ. ๒๕๑๘ พระอาจารย์บุญเกิด ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรที่ พระครูวิสุทธิธรรมสุนทร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าศรีคุณารามและเป็นเจ้าคณะตำบลบ้านจีต วัดป่าศรีคุณาราม ได้มีโครงการก่อสร้างพระมหาเจดีย์มงคล พระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระจักษุธาตุ เพื่ออัญเชิญพระจักษุธาตุ พระอรหันตธาตุของพระสาวกไปประดิษฐานให้สาธุชนกราบไหว้บูชาและสืบทอดบวรพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองสืบไป โดยโครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่งานบุญกฐินประจำปี ๒๕๕๔ แต่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงขอเชิญผู้ศรัทธาทำบุญใหญ่ในครั้งนี้พร้อมเพรียงกันและรับมอบวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกด้วย

สำหรับ พระบรมสารีริกธาตุส่วนจักษุธาตุ และพระธาตุพระอรหันตสาวก ที่จะก่อสร้างพระมหาเจดีย์มงคลเพื่อประดิษฐานนั้น มีการเล่าขานว่า เดิมที พระอาจารย์ประจักษ์ ภูริปัญโญ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสัณฐานเมล็ดข้าวสารหักมาบูชาอย่างเดียว
กระทั่งวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ ปรากฏพระบรมสารีริกธาตุลักษณะประดุจเพชรเม็ดงาม เสด็จมาอยู่ในกลางผอบสุดอัศจรรย์ และหลังจากนั้นพระธาตุพระอรหันตสาวกก็เสด็จมาเพิ่มมากขึ้น จนไม่มีสถานที่เก็บรักษาได้เพียงพอ จึงเป็นที่มาของโครงการสร้างพระมหาเจดีย์มงคลแห่งนี้ในที่สุด

เรื่องนี้ได้รับการกล่าวขานกันไปต่าง ๆ นานา มีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อ ซึ่งเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ยาก เนื่องจากเป็นความเชื่อและศรัทธา โปรดใช้วิจารณญาณ
อย่างไรก็ตามการสร้างสถูปหรือมหาเจดีย์ไว้กราบไหว้บูชานั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสถึงบุคคลที่ควรค่าแก่การสักการบูชามี ๔ จำพวก คือ
๑. พระพุทธเจ้า
๒. พระปัจเจกพุทธเจ้า
๓. พระอรหันต์ และ
๔. พระเจ้าจักรพรรดิ

พระบรมสารีริกธาตุ

จัดเป็นปูชนียวัตถุที่ทรงคุณค่าอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งด้านประวัติศาสตร์และศาสนา เป็นสิ่งสูงค่าควรแก่การเคารพบูชาอย่างสูงสุด ผู้ใดมีบุญวาสนาได้ครอบครองหรือได้สักการบูชาแล้ว ย่อมเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ชีวิต เพราะเป็นสิ่งประเสริฐสุดในไตรภพ (๓ โลก) หมายถึง สวรรค์ มนุษย์ นรก

การเดินทางโดยรถยนต์

จากกรุงเทพฯ ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)ถึงสระบุรี บริเวณกิโลเมตรที่ 107 แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)ผ่านนครราชสีมา ขอนแก่น ถึงอุดรธานี รวมระยะทางประมาณ 564 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองอุดรธานี 62.5 กม. เดินทางตรงไปทางถนนหมายเลข 22 และเดินทางต่อไปบน ถนน 2350 และขี่ไปต่ออีกประมาณ 26 กม. ถึงตำบลบ้านจืด และจะเจอกับวัดป่าศรีคุณาราม

การเดินทางรถโดยสารประจำทาง

– มีบริการรถโดยสารทั้งรถธรรมดา และรถปรับอากาศวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-อุดรธานีทุกวัน รถออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร (หมอชิต 2) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท ขนส่ง จำกัด โทร.1490, 0 2936 – 2852 – 66 และที่สถานีขนส่งอุดรธานี โทร. 0 4222 1489 www.transport.co.th (มีรถออกทุกๆ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่ 05.00 – 23.00 น.)

การเดินทางรถไฟ

การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ – อุดรธานี ทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยบริการเดินทาง
การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690, 0 2220 4334, 0 2220 4444
www.railway.co.th

การเดินทางเครื่องบิน

– การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีเที่ยวบินระหว่าง กรุงเทพฯ – อุดรธานีทุกวัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2356 1111 www.thaiairways.com

– ไทยแอร์เอเชีย มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ – อุดรธานี เที่ยวบินอุดรธานี – อู่ตะเภา และเที่ยวบินตรงอุดรธานี – ภูเก็ต โทร. 0 25159999 www.airasia.com

– ไทยไล้อ้อนแอร์ มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ – อุดรธานี เที่ยวบินตรงอุดรธานี – หาดใหญ่ โทร. 0 25159999 www.lionairthai.com

– นกแอร์ มีเที่ยวบินกรุงเทพฯ – อุดรธานี เที่ยวบินตรงอุดรธานี – เชียงใหม่ โทร. 1318 www.nokair.com

ขอบคุณบทความดีดีจาก    Cr.  thailandtourismdirector.go.th

แนะนำ ลิงค์     วัดป่าถ้ำวัว     วัดป่าผาลาด

คลิกดู  โรงพิมพ์ เจอาร์

โรงพิมพ์ เจอาร์

 

 

 

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0