วัดป่าถ้ำวัว
วัด t

วัดป่าถ้ำวัว ศูนย์ปฏิบัติธรรม

81 / 100

วัดป่าถ้ำวัว

วัดป่าถ้ำวัว

วัดป่าถ้ำวัว จ.แม่ฮ่องสอน สุดยอดสถานที่ปฏิบัติธรรม 1 ใน 5 ของโลก

วัดป่าถ้ำวัว ชื่อเต็มๆว่า วัดป่าถ้ำวัวสุญญตาราม ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่ยะ ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีความสะอาด สงบ สันติ สิ่งแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรม ทำให้ติดอันดับ 1ใน 5 ของสำนักปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดในโลก เป็นวัดที่มีชาวต่างชาติพากันเดินทางจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 140 ประเทศ มาฝึกปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิ ในแต่ละปีมีชาวต่างชาติ เดินทางมาฝึกทำสมาธิไม่ต่ำกว่า 2,000 คน

วัดป่าถ้ำวัว

        ~พระอธิการสายหยุด ปัญญาธโร (หลวงตาสายหยุด) เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว~

พระอธิการสายหยุด ปัญญาธโร (หลวงตาสายหยุด) เจ้าอาวาสวัดป่าถ้ำวัว เล่าให้ฟังว่า วัดป่าถ้ำวัว เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่ในแต่ละปี จะมีชาวต่างชาติมาปฏิบัติธรรมจำนวนมาก ซึ่งในจำนวนนั้น มีทั้งคนที่นับถือศาสนาคริสต์ และอิสลาม ที่ต้องการมาปฏิบัติธรรมตามหลักของพระพุทธศาสนา โดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ ชนชั้น หรือวรรณะ แต่อย่างใด ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วย เมตตาธรรม สำหรับการสอนปฏิบัติธรรม จะเน้นที่การกำหนดจิต รู้สติ แต่บางคนที่ถนัดในการทำสมาธิในรูปแบบอื่น ๆ ก็ไม่มีการห้ามหรือบังคับแต่อย่างใด แล้วแต่ความสมัครใจ

ในประเทศในแถบเอเชีย บริษัทในประเทศสิงคโปร์ ฮ่องกง และไต้หวัน จะนำพนักงานของบริษัท เดินทางมาในลักษณะกรุ๊ปทัวร์ มาปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มสมาธิในการทำงานให้แก่องค์กร ก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนในแหล่งท่องเที่ยวของไทยและเดินทางกลับประเทศ โดยผู้บริหารของบริษัทเหล่านั้น เล็งเห็นความสำคัญของการทำสมาธิ ที่จะส่งผลให้งานของบริษัท สำเร็จได้โดยง่าย

วัดป่าถ้ำวัว

                                         ~บรรยากาศนั่งสมาธิ วัดป่าถ้ำวัว~

ทางวัดป่าถ้ำวัว อนุญาตให้ผู้มาทำการวิปัสสนาได้ไม่เกิน 10 วัน เตรียมชุดขาวสุภาพ 2-3 ชุด พร้อมข้าวของเครื่องใช้จำเป็นมาให้เรียบร้อย ที่วัดจะมีอาหารมังสวิรัติรับรองให้ 2 มื้อ เช้าและเพล สำหรับท่านที่มีความจำเป็นต้องทานมื้อเย็น สามารถออกไปทานได้ที่ร้านค้าภายนอกวัด

ตารางเวลาฝึกวิปัสสนาประจำวัน วัดป่าถ้ำวัว

05.00 น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า ภายในที่พักตัวเองตามอัทยาศัย

6.25 น. ใส่บาตรร่วมกันทุกเช้า หลวงพ่อวัดป่าถ้ำวัว ท่านจะสอนให้ชาวต่างชาติได้รู้จักวัฒนธรรมชาวพุทธ นั่นคือการใส่บาตรพระ ใครมาปฏิบัติธรรมที่นี่จะได้ใส่บาตรในทุกเช้ากันเลยค่ะ

ผู้มาปฏิบัติธรรมวัดป่าถ้ำวัว จะได้ร่วมเดินสมาธิ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้าเวลา 7.45 น. และช่วงบ่ายเวลา 13.00 น.

วัดป่าถ้ำวัว

การเดินสมาธิ เป็นการเดินเพื่อทำสมาธิ โดยทุกอย่างก้าวให้รวมใจอยู่กับตัวเอง… โดยย่างก้าวเท้าขวา ให้ภาวนาว่า “พุท” ย่างเท้าซ้ายภาวนาว่า “โธ” ให้ทุกย่างก้าวเป็นการทำสมาธิ เพื่อฝึกจิตใจให้สงบ มีความสุข ที่นี่จะเดินไม่ช้ามาก เหมือนเราเดินปกติ รู้สึกทำให้ไม่ต้องคอยเกร็ง เดินทำสมาธิได้อย่างง่ายๆ สบายๆ ใจอยู่กับตัวเองได้เร็ว

วัดป่าถ้ำวัว

                                ~ ภาพบรรยากาศ เดินสมาธิ เดินจงกรม~

หลังจากเดินจงกลม จะนั่งสมาธิร่วมกันทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยพระอาจารย์ท่านจะสอนสมาธิเป็นภาคภาษาอังกฤษและภาคภาษาไทย สลับกัน ทานจะนำนั่งไม่ยาว ผู้มาปฏิบัติธรรมจะได้นั่งสมาธิในช่วงสาย, บ่าย และค่ำ เป็นประจำทุกวัน หลังจากเดินสมาธิ(เดินจงกลม) ในทุกวัน

วัดป่าถ้ำวัว

                                     ~ ภาพบรรยากาศ ร่วมถวายภัตตาหาร~

16.00 น. ของทุกวันผู้มาร่วมปฏิบัติธรรม วัดป่าถ้ำวัว ทั้งชาวไทย และต่างชาติ ได้ร่วมกันทำความสะอาดเสนาสนะ ปัดกวาดเช็ดถูบริเวณวัด ด้วยใจที่เป็นสมาธิ จะไม่พูดคุยกัน บางคน มาปฏิบัติธรรมแบบปิดวาจา ก็จะติดป้ายบอกชัดเจน และมีอีกบุญคือการรับบุญจัดอาสนะให้กับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน ช่วงเช้าเวลา 7.15 น. และช่วงเย็นเวลา 16.45 น. มารับบุญได้เช่นกัน

18.00 น. ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น 3 ภาษา คือภาษาบาลี ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และนั่งสมาธิ

วัดป่าถ้ำวัว

กฎระเบียบในการปฎิบัติตัวภายในวัด

สำหรับสาธุชนชาวไทย การปฎิบัติตัวภายในวัด ได้ถูกสั่งสอนอบรมอะไรควร อะไรไม่ควร มาตั้งแต่วัยเด็กอยู่แล้ว หลักการปฎิบัติตนภายในวัดป่าถ้ำวัวก็ถือเป็นเช่นเดียวกัน อีกทั้งทางวัดยังได้เปิดรับบุคคลต่าง ๆ จากต่างชาติ ต่างภาษา ต่างขนบธรรมเนียมประเพณี เราคนชาวไทย ชาวพุทธ จึงควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ถูกต้อง ให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนต่างชาติ โดยมีความสำรวมในกิริยา วาจา และถือปฎิบัติตามกฎระเบียบของทางวัดอย่างเคร่งครัด

1. ลงทะเบียน พร้อมแจ้งระยะเวลาที่ต้องการในการเข้ารับการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน
2. ปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม มีมารยาทและไม่รบกวนบุคคลอื่น
3. ไม่พูดโกหก พูดคำหยาบคาย และส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น
4. ไม่สูบบุหรี่ ดื่มเหล้า เสพยาเสพติด หรือเล่นการพนัน
5. ทำกิจวัตรส่วนตัว และร่วมกิจกรรมของวัดตามเวลาและความเหมาะสม
6. รักษาความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า บ้านพักส่วนตัว และบริเวณโดยรอบของวัด
7. ไม่อนุญาตให้นำเนื้อสัตว์เข้ามาภายในวัด
8. ไม่อนุญาตให้ทำอาหาร และรับประทานอาหารภายในบริเวณที่พัก
9. สำหรับสตรี ไม่อนุญาตให้พูดคุยกับพระสงฆ์ในบริเวณกุฎิที่พักหลัง 20 น.
10. ไม่อนุญาตให้บุรุษและสตรีอยู่ร่วมกันตามลำพังภายในห้องพัก
11. รับฟังคำสั่งสอน คำแนะนำของพระสงฆ์ด้วยความเคารพ
12. ความสะอาดห้องพัก คืนกุญแจและสิ่งของที่หยิบยืม ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลก่อนเดินทางกลับ
13. ถ้าไม่สามารถปฎิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้ ทางวัดจะให้เวลาในการปรับตัวภายใน 3 วัน

การเดินทาง มายังวัดป่าถ้ำวัว

การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว จากเชียงใหม่หรือปาย วัดป่าถ้ำวัว จะเลยจากจุดชมวิวลูกข้าวหลาม อำเภอปางมะผ้ามาเล็กน้อย เมื่อเข้าเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่บ้านแม่สุยะ จะพบทางเข้าวัดจะอยู่ฝั่งขวามือ จากเส้นทางหลัก 1095 ขับเข้าไปปอีก 1 กิโลเมตร

รถโดยสารสาธารณะจากเชียงใหม่ แนะนำว่าควรนั่งรถตู้เปรมประชา ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงจากเชียงใหม่ และ 2 ชั่วโมงจากอำเภอปาย โดยแจ้งกับคนขับรถว่า ขอลงที่วัดป่าถ้ำวัว จากนั้น ก็เดินเท้าเข้ามายังวัดอีกประมาณ 1 กิโลเมตร หรือนั่งรถสองแถวสีเหลืองจากปาย ก็จะวิ่งเข้าไปส่งถึงประตูวัดเลยทีเดียว

จากตัวเมืองแม่ฮ่องสอน จะต้องมาขึ้นรถที่สถานีขนส่ง โดยจะมีรถสองแถวเหลืองไปปาย ออกเวลา 7 โมงเช้า แต่ต้องมาดักรอขึ้นตั้งแต่ 6.30 น. ก่อนรถออก 30 นาที เนื่องจากบางครั้งเมื่อไม่มีผู้โดยสาร รถก็จะออกไปโดยไม่รอ ค่ารถอยู่ที่ 80 บาท ซึ่งจะเข้าไปส่งถึงหน้าประตูวัด ส่วนรถบัสแดง จะออกเวลา 8.30 น. สามารถมาซื้อตั๋วได้ตั้งแต่ 6.30 น. เป็นต้นไป หรือก่อนรถออกสัก 30 นาที ไม่สามารถจองล่วงหน้าได้ ค่าโดยสาร 30 บาท ส่วนรถตู้จะมีออกทุกชั่วโมงตั้งแต่ 7 โมงเช้าไปจนถึง 5 โมงเย็น ใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงเศษ ๆ ค่าโดยสาร 100 บาท โดยจะต้องลงที่ปากทางเข้า แล้วเดินเท้าเข้าไปอีก 1 กิโลเมตร

การเดินทางจากกรุงเทพ กรณีขับรถเดินทางมาเอง แนะนำเส้นเถิน ลี้ ดอยเต่า ฮอด เข้าเส้น 108 แม่สะเรียง ถึงตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ใช้เวลา 12-15 ชั่วโมง จากตัวเมืองไปวัดป่าถ้ำวัว อีก 37 กม. ใช้เวลา 1 ชั่วโมง จึงควรพักที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนก่อน 1 คืน แล้วค่อยเดินทางต่อไปยังวัดตอนเช้า สำหรับการโดยสารด้วยรถสาธารณะ มีของสมบัติทัวร์บริษัทเดียว เดินทางจากกรุงเทพตอนเย็นถึงสถานีรถโดยสารประมาณ 8.30 น. และสายการบินนกแอร์ ที่บินตรงจากกรุงเทพแม่ฮ่องสอน โดยจะบินเฉพาะวันพุธ ศุกร์ และอาทิตย์ กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ ที่บินทุกวัน แต่จะต้องมาต่อเครื่องที่เชียงใหม่ครับ จากเชียงใหม่ สามารถใช้สายการบิน Wisdom Airways ได้ เป็นเครื่องบินเล็ก 12 ที่นั่ง บินวันละ 3 เที่ยวบินทุกวันครับ

ควรเดินทางไปถึงวัดในช่วงกลางวัน ไม่เย็นจนเกินไปนัก เนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ของวัดจะต้องเตรียมการเรื่องอาหารและสถานที่พัก

** ที่วัดนี้จะปฏิบัติไม่เคร่งมาก ใครที่ชอบแบบไม่เครียดมาก แต่อยากไปปฏิบัติธรรม ถือศีล กินเจ บรรยากาศ อากาศดีๆ ก็มายังที่วัดป่าถ้ำวัวได้เลย ขอแนะนำ **

ข้อมูลวัดป่าถ้ำวัว จ.แม่ฮ่องสอน

สถานที่ตั้ง : ตำบล ห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 58000

เบอร์โทร : 081-031-3326

ปฏิบัติธรรมฟรี ได้ทุกวัน เจ้าอาวาสไม่รับปัจจัย สามารถทำบุญได้ที่ตู้ แล้วแต่ศรัทธา

www.watpatamwua.com

ภาพโดย : insidewatthai

ขอบคุณข้อมูลดีดี และภาพ จาก    insidewatthai

แนะนำบทความ      วัดป่าผาลาด

โรงพิมพ์ เจอาร์

โรงพิมพ์ เจอาร์

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0