ยาสั่ง
เรื่องลี้ลับ เหนือธรรมชาติ

ยาสั่ง สั่งเป็นสั่งตาย

ยาสั่ง

ยาสั่ง คือ ยาพิษชนิดหนึ่งที่มนุษย์ผสมขึ้น  ประกอบด้วยพืชบางชนิดและสัตว์บางชนิด โดยใช้เนื้อสัตว์หรือพืช หรืออาหารอื่น ๆ เป็นสื่อผสมให้ผู้เคราะห์ร้ายรับประทาน แพทย์แผนปัจจุบันนั้น ไม่สามารถวินิจฉัยหรือรักษาได้ ยาพิษนี้จะซึมเข้าไปในกระแสเลือด ทําปฏิกิริยาทําลายระบบประสาท หัวใจของผู้ที่ได้รับพิษ ทําให้ผู้ที่โดนยาสั่งมีอาการคลื่นเหียนอาเจียน ขาแข็ง เดินไม่ได้ หากไม่มียาแก้ จะต้องถึงแก่ความตายภายในเวลาที่ผู้สั่งกําหนดไว้

นอกจากยาสั่งจะมีอันตรายถึงแก่ชีวิตแล้ว ยังมียาสั่งอีกประเภทหนึ่ง มีสรรพคุณอาถรรพณ์ทางเสน่ห์อย่างร้ายกาจ ยาสั่งประเภทนี้เป็นยาสั่งเชื้อสายอินเดีย เรียกว่า กามมะกาลี ยาสั่งประเภทนี้ผู้ใช้มักเป็นผู้หญิงที่มีแต่งงานมีสามีแล้ว แต่เกิดปัญหาครอบครัว สามีไม่กลับบ้าน หรือสามีมีภรรยาหลายคน

กล่าวคือ ยาสังกามมะกาลีนี้คือ ยาสั่งครองใจคู่ครอง นั้นเอง หากต้องการให้สามีอยู่โอวาท  ให้ผสมยาสั่งกับไคลจากเล็บมือเล็บเท้า ต้องการให้คิดถึงก็ให้ผสมยาสั่งกับขนจมูก หากต้องการให้เชื่อฟัง ก็ให้ผสมยาสั่งกับน้ำลาย ผู้ที่ต้องการใช้ยาสั่งคงต้องแอบทํา  เพราะหากสามีหรือคนรักมาเห็นตอนกําลังผสม  เขาคงจะไม่กลับมาให้เห็นอีก

ยาสั่ง

ความเป็นมา

ยาสั่ง มาจากศาสตร์อันลึกลับมาเนิ่นนาน เป็นวิชาบังคับวิญญาณ ทําให้เกิดมนตร์ดําแห่งความตาย และความโชคร้ายแก่ผู้อื่น ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ เพราะศาสตร์นี้ มีการสืบทอดวิชาต่อกัน ซึ่งเริ่มก่อตั้งโดยผู้ที่ตั้งตนเป็นอาจารย์ทางไสยศาสตร์ หรือหมอผีเป็นฝ่ายกระทํา และมีเหยื่อเคราะห์ร้ายเป็นผู้ที่ถูกกระทํา แต่กระนั้นก็ยังมีผู้ที่วิชาอาคมแก่กล้ากว่าเป็นผู้แก้ทาง กล่าวคือ ไสยศาสตร์นั่นแบ่งออกเป็นสองฝ่าย คือ ไสยดํา กับ ไสยขาว

ไสยดํา คือ ผู้ที่เรียนวิชามาใช้พิฆาตฝ่ายตรงข้าม และทําตนเป็นคนนอกศาสนา ไม่นับถือสิ่งใด นอกจากครูผู้ประสิทธิวิชาให้ และสามารถแก้คุณไสยของตัวเอง ผู้ที่ร่ำเวียนวิชาไสยดําจนแก่กล้า  จะมีสีหน้าที่ดําเป็นแถบๆ พูดจาเลอะเลือน ไม่ค่อยรู้เรื่อง จนถึงขั้นคล้ายกับวิกลจริต

ผู้ที่มีวิชาไสยดํา จะต้องปล่อยของทุกวันพระ หรือวันศุกร์ถ้าเป็นอิสลาม ไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะทําให้เป็นผีปอบได้ ดังนั้น พวกไสยดําทั้งหลาย จึงจําเป็นที่จะต้องปล่อยของไปตามลมเพลมพัด เพื่อขจัดสิ่งที่เกินอํานาจการควบคุมของตนเองออกไป เมื่อไปตกกระทบกับสิ่งใดก็ตาม จะมีเสียงดังที่แปลกพิกล หากผู้ที่ได้ยินเสียงนั้น เกิดจิตอ่อนหรือพลั้งปากขานรับ ไปรับเอาของที่หมอผีปล่อยมา จะมีเคราะห์ ดังคําที่ผู้เฒ่าผู้แก่สมัยโบราณกล่าวไว้ว่า ยามโพล้เพล้หรือดึกสงัด หากได้ยินเสียงอะไรก็ห้ามร้องทัก

ไสยขาว คือ ผู้ที่เรียนวิชามาใช้แก้ไสยดํา ถือศีลอย่างเคร่งครัด และไม่นิยมเสกของไปเบียดเบียนใคร แต่จะส่งของนั้นกลับไปให้ผู้ที่ส่งมา และต้องทําบุญทําทาน อุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณร้ายที่ไล่ออกไป จากคนที่ถูกไสยดํากระทําอยู่เสมอ

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่รําเรียนทั้งวิชาไสยดําและไสยขาว มักจะเป็นผู้ที่มีสมาธิแน่วแน่ และพลังจิตสูง ผู้ที่ร่ำเรียนวิชา จึงมักเป็นเกจิพระอาจารยที่เคยออกธุดงค์ตามป่าลึก และเป็นผู้สร้างวัตถุไว้ให้ลูกศิษย์ เพื่อป้องกันไสยดํา กล่าวกันว่า ผู้ที่เป็นไสยดํามักจะลองวิชากับผู้ที่เป็นไสยขาวที่มีชื่อเสียงอยู่บ่อยครั้ง โดยการส่งของจําพวกควายธนูหรือยาสั่งมา

แถมที่มีใช้ยาสั่ง

สําหรับคุณไสยในเอเชีย ไม่มีแห่งใดที่มีชื่อเสียงและน่าหวาดกลัวเท่าไสยศาสตร์ของเขมร ซึ่งมีทั้งดีและทั้งร้าย อีกทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องเสกเนื้อหรือหนังควายเข้าไปอยู่ในท้อง

ยาสั่ง

อีกแห่งคือไสยศาสตร์ของมาเลเซีย ขึ้นชื่อเรื่องการบังคับวิญญาณผีที่ดุร้ายให้เข้าไปสิงอยู่ในร่างของศัตรู  ทําให้เกิดอาการคลุ้มคลั่ง กินเนื้อหรืออาหารสดคาว และเลือด เชื่อกันว่าส่วนใหญ่แล้วมักจะเสียชีวิต

ในประเทศไทย

ได้รับอิทธิพลมาจากเขมรมากที่สุด แบ่งออกเป็นหลายวิชา ไม่ว่าจะเป็นการทําให้เสียสติ ทําให้คนรักคนหลง หรือทําให้แตกแยกกัน

ศาสตร์แห่งยาสั่ง ยังมีผู้ใช้กันอยู่ 2 แห่งในประเทศไทย คือ จังหวัดทางภาคอีสาน ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากไสยดําของเขมร และจังหวัดทางภาคใต้ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากไสยดําของมาเลเซีย

ยาสั่งแห่งภาคอีสาน

ทางภาคอีสานนั้นได้รับอิทธิพลทางไสยศาสตร์มาจากเขมร ซึ่ง ชาวเขมรชอบทดลองวิชากับคนแปลกหน้า แต่จะไม่ทําคนในหมู่บ้านเดียวกัน บางจังหวัดทางภาคอีสาน เช่น จังหวัดสุรินทร์นั้น  เป็นจังหวัดที่มีคนไทยเชื่อสายเขมรและชาวเขมรอาศัยอยู่เป็นจํานวนมาก ผู้ใดที่จะเดินทางไปเที่ยวยังจังหวัดสุรินทร์  มักจะได้รับคําเตือนในทํานองว่า “ได้ยินอะไรแปลกๆก็อย่าไปทัก” หรือ “เวลาจะดื่มนําก็ให้ซื้อกินเองเป็นขวด” และแม้แต่พกพาเบี้ยแก้ไปด้วยก็จะดี อะไรประมาณนี้

นอกจากนี้ยังมีอีกพื้นที่หนึ่งทีปรากฏเรื่องการใช้ยาสั่ง ในแถบตะวันออกมีชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่เรียกตัวเองว่า ชอง อาศัยอยู่ตามป่าเขาบริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง และฉะเชิงเทรา เหตุที่พวกชองนันมีเชือสายเขมรจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่จะรู้วิธีการใช้ยาสั่ง

ยาสั่งแห่งภาคใต้

เชื่อกันว่าต้นตํารับของยาสั่งจริง ๆ นั้นมาจากภาคใต้ ซึ่งเป็นยาสั่งชนิดร้ายแรง ไม่มีทางแก้ และไม่มีใครทราบแน่ชัดว่า ยาสั่งจากภาคใต้นั้นผสมจากอะไรบ้าง ซึ่งอาจจะมีทั้งยางพิษของสัตว์ และรากพีชมีพิษนานาชนิด มาทําเป็นผงยาโดยใช้สัตว์ชนิดหนึ่งเป็นสื่อ หากต้องการให้ผู้ถูกยาสั่งรับประทานอะไรแล้วเสียชีวิต ก็จะนําอาหารชนิดนั้นมาผสมกับผงยาและให้กรอกปากสัตว์ชนิดนั้นจนเต็มท้อง เมื่อมันตายแล้วก็นําไปเผาไฟ แล้วใช้เถ้าของสัตว์นั้นไปโรยใส่อาหารให้ผู้ที่ต้องการให้ถูกยาสั่งรับประทาน

ยาสั่ง

พิษยาสั่ง

ผู้ใช้มักจะเก็บเอาไว้ในก้านขนไก่ เมื่อต้องการจะทําร้ายใครก็ดีดใส่อาหาร หรือเครื่องดื่มให้ผู้อื่นรับประทาน ซึ่งมีหลายชนิด อาทิเช่น ยาพิษที่ใช้ใส่ในเหล้า หากดื่มเข้าไปจะตายภายใน 4-5 ชั่วโมง ยาพิษใส่ในอาหารทําลายกระเพาะ หากได้รับเข้าไปจะตายภาย ในหนึ่งสัปดาห์หรือ 3 เดือน ยาพิษชนิดนี้นิยม และยาเบื่อ หรือยาเมา เมื่อกินเข้าไปแล้วจะหลับ ไม่ได้สติเป็นเวลา 1-10 ชั่วโมง และสามารถโรยในกองไฟ หากสูดดมควันไฟนี้เข้าไปจะหลับใหลไม่ได้สติเลย ซึ่งยาสั่งเหล่านี้ล้วนมีส่วนผสมที่มาจากพืชมีพิษ

 

ขอบคุณบทความดีดีจาก  หนังสือ เครื่องรางของขลัง สำนักพิมพ์ ไพลิน

แนะนำบทความ  เบี้ยแก้ ป้องกันคุณไสย์

 

โรงพิมพ์ เจอาร์

 440 total views,  15 views today

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0