ทำบุญวันเกิด
ทำบุญ

ทำบุญวันเกิด

81 / 100

ทำบุญวันเกิด

จุดเริ่มต้นของประเพณีการทำบุญวันเกิดนั้น มาจากสมัยรัชกาลที่ 4 ที่มีพระราชดำริว่าเมื่ออายุครบรอบบรรจบปีหนึ่งๆ เราควรมีความรู้สึกยินดี ควรทำอะไรที่เป็นบุญกุศลต่อตัวเองและผู้อื่น ท่านก็ได้ทรงทำบุญตักบาตรเป็นตัวอย่าง โดยการเลี้ยงพระจำนวน 10 รูปอย่างเรียบง่าย

ต่อมา ก็เริ่มมีพวกเจ้าขุนมูลนายทำตาม แต่ลดจำนวนการทำบุญเลี้ยงพระ เปลี่ยนไปเป็นงานเลี้ยงมากขึ้น เป็นประเพณีการทำบุญวันเกิดจนถึงปัจจุบัน

ทำบุญวันเกิด

รูปแบบในการทำบุญวันเกิด

มีรูปแบบและวิธีการปฏิบัติที่หลากหลาย เลือกได้ตามสะดวกและตามความสบายใจดังนี้

1. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวนกี่รูปก็ได้

2. อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ

3. บำเพ็ญกุศลให้กับตัวเอง

4. สวดมนต์ ฟังเทศน์

5. ถวายสังฆทาน

6. ทำทานด้วยการปล่อยสัตว์

7. ทำทานให้เพื่อนมนุษย์ เช่น บริจาคตามบ้านเด็กต่างๆ หรือช่วยเหลืองานสังคม

8. รักษาและดำรงตนให้อยู่ในศีล

9. กราบเท้า พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ เพื่อรับพรที่เป็นสิริมงคล

10. ตั้งใจเป็นผู้ให้แก่ผู้อื่นมากกว่าตั้งใจเป็นผู้รับ

ข้อพึ่งปฏิบัติในการทำบุญวันเกิด

1. ดำรงตนเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทน

2. การทำบุญวันเกิดที่ดี ควรเน้นเป็นบุญที่ไม่ยึดติดกับวัตถุ เช่น การถือศีลทำจิตใจให้สงบ หรือการเข้าไปฟังเทศน์แล้วทำบุญตามกำลังศรัทธา

3. หากต้องไปร่วมงานวันเกิดผู้ใหญ่คำอวยพรที่เหมาะสมต้องอ้างถึง “คุณพระศรีรัตนตรัย” ก่อนแล้ว ตามด้วยคำอวยพร ส่วนของขวัญก็ควรดูตามความเหมาะสม

4. สำหรับผู้ใหญ่ที่อวยพรวันเกิดผู้ที่อายุน้อยกว่าก็ควรใช้คำอันเป็นมงคล

5. ไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายหรือต้องสิ้นเปลืองมากมายในการทำบุญวันเกิด

อานิสงส์ที่ได้รับจากการทำบุญวันเกิด

ผลแห่งการทำบุญในวันเกิด จะเกิดขึ้นดังข้อเขียนในพระไตรปิฎก ที่อยู่ว่าไว้เป็นพุทธภาษิตเล่มที่ 15 ข้อ 138 หน้า 44 ความว่า “ผู้ให้อาหาร” เชื่อว่าคือ “ให้กำลัง” “ผู้ให้ผ้า” เชื่อว่า “ให้ผิวพรรณ” “ผู้ให้ทาน” เชื่อว่า “ให้ความสุข” “ผู้ให้ประทีป” เชื่อว่า “ให้ดวงตา” และในพระไตรปิฎกเล่มที่ 22 ข้อ 44 หน้า 66 ความว่า “ผู้ให้สิ่งที่น่าพอใจ ย่อมได้สิ่งที่น่าพอใจ” “ผู้ให้สิ่งที่เลิศย่อมได้สิ่งที่เลิศ” “ผู้ให้สิ่งประเสริฐย่อมได้สิ่งที่ประเสริฐ” “ผู้ให้สิ่งที่ประเสริฐสุดย่อมได้สิ่งที่ประเสริฐสุด

ทำบุญวันเกิดที่ไหนดี

ถึงแม้ว่าหลายท่านจะนิยมฉลองวันเกิดกันอย่างเรียบง่ายด้วยการตักบาตร หรือเลี้ยงฉลองกับเพื่อนฝูง แต่หากรู้จักแบ่งปันด้วยการทำบุญ ทำทาน และเป็นผู้ให้ เชื่อเถอะว่าวันเกิดในทุก ๆ ปีของท่าน จะยิ่งมีความหมายและมีคุณค่ามากขึ้น โดยเฉพาะความสุขทางใจที่ของขวัญใด ๆ ก็ไม่สามารถเทียบได้

ทำทานเพื่อมอบโอกาสให้กับผู้ที่ด้อยกว่า ถือเป็นการให้ที่ได้บุญมาก ดังนั้น การทำทานจึงเป็นสิ่งที่ควรทำสำหรับผู้ที่ต้องการทำบุญวันเกิด โดยสถานที่น่าสนใจสำหรับทำทาน มีดังนี้

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ โทรศัพท์ : 02-716-6070-1, 0716-6009

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โทรศัพท์ : 088-874-4671, 088-022-9769, 089-141-1523

มูลนิธิศุภนิมิตร โทรศัพท์ : 02-022-9200-2

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ โทรศัพท์ : 02-249-0953-4

มูลนิธิดวงประทีป โทรศัพท์ : 02-671-4045-8

วัดพระบาทน้ำพุ โทรศัพท์ : 036-451-020, 08-9742-0729 ต่อ 101, 102

มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ : 02-952-5828

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ : 02-354-8365-68, 02-354-8370-71

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย โทรศัพท์ : 02-281-9280

บ้านพักคนชราบางแค โทรศัพท์ : 02-413-1141, 02-455-1592

บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อน โทรศัพท์ : 02-510-4895

สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)

โทรศัพท์ : 02-583-8396, 02-583-7999, 02-583-2532

มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ โทรศัพท์ : 02-584-4896, 02-961-5360

 

แนะนำบทความ      วิธีทำบุญบ้าน

 

โรงพิมพ์ เจอาร์

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0