เงินเดือนซื้อบ้าน
ซื้อบ้าน คอนโด t

เงินเดือน 20,000 ซื้อบ้าน 2 ล้าน

82 / 100

เงินเดือน 20,000 ซื้อบ้าน 2,000,000 ได้ไม่ยากเกินจริง

การมีบ้านเป็นของตัวเองถือเป็นความฝันพื้นฐานของคนทั่วไป หลายคนที่เพิ่งเริ่มทำงานมักมีฐานเงินเดือนไม่สูง และคิดว่าการจะได้เป็นเจ้าของบ้านสักหลังคงต้องใช้เวลาอีกนานแสนนาน แต่นั่นอาจไม่ใช่ความจริง ใครว่าเงินเดือน 20,000 ซื้อบ้าน 2 ล้านบาทไม่ได้ หากมีความตั้งใจ มีวินัย รู้จักใช้จ่ายและออมเงินอย่างฉลาด พร้อมใช้เทคนิคการบริหารจัดการทางการเงินต่อไปนี้ ก็เชื่อได้ว่าสามารถเป็นเจ้าของบ้านราคาระดับนี้ได้แน่

การวางแผนใช้เงินเดือน 20,000 ซื้อบ้าน 2,000,000 บาท
รู้กำลังในการกู้เงิน
โดยทั่วไป วงเงินกู้ซื้อบ้านเฉลี่ยประมาณ 80% ของราคาประเมิน และไม่เกิน 85% ของราคาซื้อขาย ดังนั้นวงเงินกู้จึงคิดจาก 80% ของราคาบ้าน 2,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับ 1,600,000 บาท แต่วงเงินกู้สูงสุดจากเงินเดือน 20,000 บาท คือประมาณ 1,300,000 บาท จึงมีเงินอย่างน้อย 700,000 บาท ที่ไม่สามารถกู้ธนาคารได้

รู้กำลังในการจ่ายค่าบ้านเป็นเงินสด
นอกจากควรมีเงินสดจ่ายค่าบ้านอย่างน้อย 700,000 บาท ควรเผื่อค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในวันโอนกรรมสิทธิ์และค่าตกแต่งอีกอย่างน้อย 100,000 บาท ขึ้นอยู่กับว่าจะซื้อบ้านที่จำเป็นต้องตกแต่งหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด

รู้กำลังในการออมเงินเป็นค่าดาวน์บ้าน
ทำรายการรายรับ-รายจ่ายต่อเดือนเพื่อสำรวจการใช้เงินจ่ายและการออมเงิน แล้ววางแผนตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น พร้อมลดค่าใช้จ่ายที่สามารถทำได้ เช่น ซื้อของเมื่อมีโปรโมชั่นลดราคา นำของที่มีอยู่มารีไซเคิลแทนที่จะซื้อใหม่ ที่สำคัญ ต้องตั้งเป้าเงินออมต่อเดือนสำหรับใช้ดาวน์บ้านด้วย เช่น เงินเก็บเป้าหมายอยู่ที่ 700,000 บาท

เงินเดือน20000

ต้องออมเดือนละ 10,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี 9 เดือน
ต้องออมเดือนละ 7,000 บาท เป็นเวลา 8 ปี 4 เดือน
ส่วนค่าใช้จ่ายวันโอนและค่าตกแต่งนั้น อาจออมได้จากโบนัสในแต่ละปี เช่น หากแต่ละปีได้โบนัส 1 เดือน ก็จะเก็บเงินได้ 100,000 บาท ภายใน 5 ปี
รู้กำลังในการผ่อนบ้าน
โดยเฉลี่ยแล้ว จำนวนเงินผ่อนต่องวดสูงสุด คือ 8,000 บาท หมายความว่า มีเงินเหลือ 12,000 บาท และขอแนะนำว่า ควรแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท และเงินเก็บสำรองเผื่อฉุกเฉินอย่างน้อย 2,000 บาท

เทคนิคช่วยให้เงินเดือน 20,000 ซื้อบ้าน 2,000,000 บาท ได้
1. หาผู้กู้ร่วม
วิธีนี้จะช่วยเพิ่มวงเงินกู้ ซึ่งจะทำให้สามารถซื้อบ้านได้เร็วขึ้น แต่จะเพิ่มได้มากน้อยแค่ไหนและซื้อบ้านได้เร็วขึ้นเท่าไรนั้น ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเดือนและการมีภาระหนี้ของผู้กู้ร่วม ซึ่งหากผู้กู้ร่วมมีกำลังพอ ก็จะช่วยให้สามารถได้วงเงินกู้สูงสุด 1,600,000 บาท เป็นผลให้เงินสดที่ใช้จ่ายค่าบ้านลดลงเป็น 400,000 บาท ซึ่งจะใช้เวลาเก็บเงินเพียง 3 ปี 4 เดือน หากออมเงินเดือนละ 10,000 บาท หรือ 4 ปี 8 เดือน หากออมเงินเดือนละ 7,000 บาท โดยทั้งตัวคุณเองและผู้กู้ร่วมสามารถทราบวิธีคำนวณวงเงินสินเชื่อบ้านได้ที่นี่

2. กู้ซื้อบ้านเป็นระยะเวลานานขึ้น
การกู้เงินซื้อบ้านนั้นทำได้นานสูงสุด 30 ปี โดยอายุต้องไม่เกิน 70 ปี ระยะเวลากู้ที่นานขึ้นทำให้ค่าผ่อนบ้านต่อเดือนลดลง เมื่อภาระผ่อนบ้านต่อเงินเดือนลดลง กำลังในการกู้เงินก็จะสูงขึ้น อย่างไรก็ดี แม้ค่าผ่อนบ้านลดลง แต่ระยะเวลาในการกู้ที่นานขึ้น ก็จะทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยเป็นจำนวนที่มากขึ้นด้วย เช่น เดิมจ่ายเดือนละ 6,700 บาท เป็นเวลา 25 ปี รวมจ่ายทั้งหมด 2,010,000 บาท เปลี่ยนเป็นจ่ายเดือนละ 5,800 บาท เป็นเวลา 30 ปี รวมจ่ายทั้งหมด 2,088,000 บาท

3. ซื้อบ้านของโครงการที่มีโปรโมชั่นกับธนาคาร
โครงการของบริษัทพัฒนาที่อยู่อาศัยชั้นนำมักมีข้อตกลงพิเศษกับธนาคารต่าง ๆ ซึ่งหากผู้กู้มีเครดิตดี ก็อาจกู้เงินกับธนาคารดังกล่าวได้ง่ายขึ้น และเป็นไปได้ที่จะได้รับวงเงินกู้สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยถูกลง และอาจได้ฟรีค่าจดจำนองด้วย

4. ออมเงินและลงทุนให้งอกเงย
อย่าปล่อยให้เงินเก็บนอนในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำมากเท่านั้น ควรจัดสรรเงินเป็นส่วน ๆ สำหรับออมและ/หรือลงทุนเพื่อให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า เช่น ฝากประจำแบบปลอดภาษีซึ่งให้ดอกเบี้ยสูงกว่า ซื้อสลากออมสินซึ่งให้ดอกเบี้ยสูงกว่าทั้งยังได้ลุ้นรางวัลเงินทุกเดือน ลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น-กลางที่ให้ผลตอบแทนเป็นมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นและอาจได้เงินปันผลสำหรับกองทุนบางประเภทด้วย

5. ทำงานเสริมเพิ่มรายได้
นอกจากจะช่วยทำให้เก็บเงินซื้อบ้านได้เร็วขึ้นแล้ว การทำงานเสริมยังช่วยให้สมุดบัญชีมีตัวเลขเงินฝากที่สูงขึ้น ทำให้มีโอกาสได้วงเงินกู้สูงสุดมากยิ่งขึ้นด้วย โดยอาจเป็นฟรีแลนซ์ ขายสินค้าออนไลน์ หรือรับทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกงานและช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

6. เปลี่ยนงานเพิ่มฐานเงินเดือน
เมื่อทำงานอย่างน้อย 2-3 ปีแล้ว ยิ่งหากไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเพื่อเพิ่มเงินเดือนได้มากพอสมควรนั้น การเปลี่ยนงานเป็นวิธีที่ช่วยเพิ่มเงินเดือน ซึ่งจะช่วยขยายทั้งวงเงินกู้ ความสามารถในการผ่อนบ้าน และการออมเงินเพื่อซื้อบ้านได้เร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ดี หลายธนาคารกำหนดคุณสมบัติผู้กู้ไว้ว่าต้องทำงานกับบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างน้อย 2 ปี เมื่อเปลี่ยนงานแล้ว กว่าจะสามารถกู้เงินซื้อบ้านได้นั้น ก็อาจต้องรอไปอีก 2 ปี

เทคนิคในข้างต้นช่วยแก้ปัญหาในเรื่องวงเงินกู้ เงินดาวน์บ้าน ค่าใช้จ่ายในการโอนบ้าน ค่าตกแต่งบ้าน และวงเงินผ่อนบ้าน โดยการได้ผู้กู้ร่วมที่มีคุณสมบัติดีเป็นวิธีที่ช่วยให้สามารถซื้อบ้านได้เร็วที่สุด แต่หากไม่มีผู้กู้ร่วม ก็อาจต้องใช้เวลาประมาณ 5 ปีในการเก็บเงินซื้อบ้านเอง อย่างไรก็ดี เพื่อกู้เงินกับธนาคารให้ผ่านฉลุย ก็ควรสร้างประวัติเครดิตดีในช่วงเก็บเงินด้วย

 

ขอบคุณบทความดีดีจาก     ddproperty . com

คลิกเพื่อ        คำนวณวงเงินกู้สูงสุด          คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน        คำนวณอัตราดอกเบี้ยต่อเดือน

พิมพ์ซองจดหมาย

แนะนำบทความ  รีโนเวทก่อนขายคอนโด

โรงพิมพ์ เจอาร์

โรงพิมพ์ เจอาร์

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0