แรงจูงใจพนักงาน
บริหารบุคคล t

ตัวอย่างจูงใจพนักงาน

84 / 100

แรงจูงใจพนักงาน

10 ตัวอย่างจูงใจพนักงาน

ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่ในทุกวันนี้ผมเชื่อว่าหนีปัญหาในเรื่องของ “คน” ไปไม่พ้น ไม่ว่าจะเป็นการหาคนรุ่นใหม่มาป้อนให้บริษัท หรือการดึงดูดใจพนักงานปัจจุบันให้อยู่ทำงานด้วยนานๆ เพราะคนรุ่นปัจจุบันนี้เปลี่ยนงานกันบ่อยเหลือเกิน
หากจะดึงดูดใจกันด้วย “เงินเดือน” หรือผลประโยชน์อย่างเดียวผมเชื่อว่าอาจจะได้ผลแค่ระยะสั้นๆเท่านั้น เพราะตราบใดที่เราใช้เงิน “ซื้อ” เขาได้ เขาก็ย่อมถูกซื้อต่อไปได้ง่ายๆเหมือนกันในอนาคต
แล้วจะทำอย่างไรเพื่อดึงดูดใจให้พนักงานอยากร่วมหัวจมท้ายไปกับเรา

ผมมีตัวอย่าง 10 ข้อมาฝากผู้อ่าน “บิสิเนสไทย” ทุกท่านในวันนี้ครับ เริ่มด้วย
1. หัวหน้างาน กับลูกน้องต้องรู้จักสื่อสารกันให้รู้เรื่อง โดยเฉพาะหัวหน้าที่ต้อง “ฟังเป็น” ไม่ใช่เอาแต่สั่งงาน จึงจะซื้อใจลูกน้องได้
2. ต้องสร้างความท้าทายให้พนักงานได้ลองสิ่งใหม่ๆ ได้เรียนรู้ และได้ประสบการณ์แปลกใหม่อยู่เรื่อยๆ บรรยากาศในการทำงานจึงสนุก ไม่น่าเบื่อ
3. พนักงานแต่ละคนสามารถใช้จุดเด่นของตัวเองให้เป็นประโยชน์กับบริษัทได้ เช่นเปิดโอกาสให้แต่ละคนได้เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่ตัวเองชอบ ซึ่งจะช่วยให้เขารู้สึกมีเกียรติ มีความภาคภูมิใจและทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่
4. พนักงานต้องเข้าใจวิชั่นและเป้าหมายของบริษัทอย่างชัดเจน และที่สำคัญวิชั่นเหล่านั้น ต้องมีส่วนร่วมในการตอบแทนสังคม หรือตอบแทนแก่ประเทศชาติด้วย จะทำให้พนักงานรู้สึกมั่นใจและทุ่มเททำงานเต็มร้อย
5. ต้องสร้างความเป็น “หุ้นส่วน” กันในทุกๆส่วนของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ถือหุ้น แรงงาน ฯลฯ เพราะหากแต่ละคนรู้สึกเป็นหุ้นส่วนกันแล้วก็ย่อมทำงานร่วมกันได้ง่าย และไม่มีการต่อต้านกันและกันเกิดขึ้น
6. พนักงานต้องกล้าคิดและกล้าสร้างนวัตกรรมให้กับบริษัท โดยบริษัทเองก็ต้องเปิดเวทีให้กับพนักงานได้นำเสนอความคิดใหม่ๆ และเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้คิดร่วมกัน จนกระทั่งกลายเป็นค่านิยมของบริษัทในการกล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ๆ
7. ทั้งบริษัทต้องมีความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน ซึ่งนั่นจะทำให้พนักงานรู้สึกอบอุ่น และรู้สึกว่าบริษัทเป็นบ้านหลังที่สองของเขา ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเขารู้สึกแบบนี้แล้วก็คงไม่ปล่อยให้ใครเข้ามาโจมตีได้ง่ายๆ
8. การบริหารบริษัทต้องเน้นความโปร่งใส สุจริต ถูกต้อง เพราะหากบริษัทไม่มีจริยธรรม เช่น โกงลูกค้า โกงภาษี แต่จะหวังให้พนักงานทำงานสุจริต ไม่คดโกง ก็คงเป็นไปไม่ได้แน่ๆ เพราะหากหัวหน้า ไม่ซื่อสัตย์ ลูกน้อง ลูกค้า และพนักงานก็คงอยู่ไม่ได้
9. บริษัทต้องผลักดันให้พนักงานรู้จักใช้เทคโนโลยีในการขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆใส่ตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองให้มากขึ้น และให้พนักงานแต่ละคนสามารถเติบโตไปพร้อมๆกับบริษัทได้
10. ต้องเปิดให้มีเวทีในการแสดงความคิดเห็น ทั้งๆที่บางเรื่องอาจเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว แต่เวทีนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้พนักงานกล้าคิด กล้าทำ และเกิดการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคต

ทั้ง 10 ข้อนี้ อาจดูเหมือนง่าย แต่ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจด้วยว่าเห็นคุณค่าของ “คน” ในบริษัทตัวเองแค่ไหน เพราะผมเชื่อว่าปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับโลกธุรกิจในวันนี้ ก็คือทรัพยากรบุคคลนั่นเอง

ขอบคุณบทความดีดีโดย : คุณ แจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ที่มา : บิซิเนสไทย [28-4-2008]

บทความแนะนำ    8 วิธีหาคนเก่ง

 

คลิกดู     โรงพิมพ์ JR

โรงพิมพ์ เจอาร์

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0