จุดธูปกี่่ดอก
ทำบุญ t

จุดธูปกี่ ไหว้อะไร

83 / 100

จุดธูปกี่ดอก

จุดธูปกี่ดอก  จำนวนธูปมีความหมาย

การจุดธูป เทียน หมายถึง ไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ การจุดเทียน เป็นตัวแทนของ แสงสว่างชีวิต ดอกไม้หอม แทนคุณงามความดี ความเจริญ การสักการะถือเป็นการทำอามิสบูชาให้เกิดมงคลแก่ชีวิตโดยการบูชาสิ่งที่ดี ทำให้ตัวเรา มีบารมีมากขึ้น จึงใจสงบขึ้นการจุดธูปบูชา เสริมดวงชะตาหรือขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมา

แต่หลายคนยังสงสัยว่า   ไหว้อะไร เราควรจะต้องจุดธูปจำนวนกี่ดอก

พระพุทธรูป ใช้ 3 ดอก แทนพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
พระสงฆ์ ใช้ 3 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ
พระสงฆ์ พระเกจิอาจารย์บรรลุธรรม จุดธูป 9 ดอก แทนพระรัตนตรัยและผู้มีพระคุณ
พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จพ่อรัชกาลที่ 5 ขอพร จุดธูป 9 ดอก
พระโพธิสัตว์กวนอิม ขอพรจุดธูป 9 ดอก
พระแม่อุมาเทวี ขอพรจุดธูป 9 ดอก (องค์เทพองค์พรหม)
– บน 39 ดอก
– บวงสรวง 16 ดอก
ปู่ฤาษี ขอพรจุดธูป 9 ดอก
พระภูมิเจ้าที่ -เทพ ใช้ธูป 9 ดอก
– เทวดาธรรมดา 5 ดอก
– ผี 1 ดอก
กุมารทอง -จากวัด ใช้ธูป 5 ดอก
– วิญญาณลูก 1 ดอก
ไหว้บรรพบุรุษ ให้จุดธูป 1 ดอก
ว่านมงคลกาหลง ให้ธูป 5 ดอก
พระแม่นางกวัก ให้จุดธูป 9 ดอก

การสักการะถือเป็นการทำอมิสบูชาให้เกิดมงคลแก่ชีวิตโดยการบูชาสิ่งที่ดี ทำให้ตัวเรา มีบารมีมากขึ้น จึงใจสงบขึ้น

การจุดธูป 1 ดอก : เป็นการจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผีบ้านผีเรือน วิญญาณภาคพื้น
การจุดธูป 2 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและการจุดธูปบนอาหาร
การจุดธูป 3 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย บูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
การจุดธูป 4 ดอก : เป็นเรื่องเกี่ยวกับธาตุสี่ ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตาราศี
การจุดธูป 5 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่และครูบาอาจารย์
การจุดธูป 6 ดอก : เป็นการ จุดธูปเสริมดวงชะตาตามกำลังไฟของอาทิตย์ ของคนที่เกิดวันอาทิตย์
การจุดธูป 7 ดอก : เป็นการจุดบูชาจิตวิญญาณตามศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ และครูบาอาจารย์ที่เสียชีวิตแล้ว
การจุดธูป 8 ดอก : เป็นการเสริมดวงชะตา ตามกำลังพระอังคาร และตามจำนวนอัฎฐเคราะห์
การจุดธูป 9 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาผู้มีพระคุณ พระภูมิเจ้าที่ เทพ เจ้าป่า เจ้าเขา รุกขเทวดา ศาลพระภูมิ ศาลเทพ
การจุดธูป 10 ดอก : เกี่ยวข้องกับธาตุไฟ ตามกำลังของพระเสาร์ มีกำลัง 10 เพื่อใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา
การจุดธูป 11 ดอก : ใช้บูชาเทวดาชั้นสูง
การจุดธูป 12 ดอก : ในการบูชาตามกำลังพระราหู ใช้ในการสวดเสริมดวงชะตา คนที่เกิดวันพุธกลางคืน
การจุดธูป 13 ดอก : เป็นเลขไม่เป็นมงคล จึงไม่นิยมจุดบูชา
การจุดธูป 14 ดอก : ใช้จุดธูปบูชารูปปั้นพระสงฆ์ (เป็นการบูชาคุณพระสงฆ์)
การจุดธูป 15 ดอก : ใช้สวดบูชาดวงชะตา เกี่ยวข้องกับธาตุ ตามกำลังของดาวจันทร์
การจุดธูป 16 ดอก : เป็นการจุดธูปบูชาเทพชั้นสูง บูชาเทพชั้นครู หรือ พิธีกลางแจ้ง ที่มีการอัญเชิญเทวดา ที่สำคัญหมายถึงสวรรค์ 16 ชั้น
การจุดธูป 17 ดอก : เป็นการเสริมดวงชะตา สวดเสริมดวงชะตา
การจุดธูป 18 ดอก : ไม่นิยมจุด
การจุดธูป 19 ดอก : บูชาเทวดาทั้ง 10 ทิศ
การจุดธูป 21 ดอก : บูชาพระคุณของพ่อ การบูชาแม่พระธรณี
การจุดธูป 32 ดอก : ใช้สวดชุมนุมเทวดาทั้ง 4 ทิศ การไหว้ 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดินครับและ 1 โลกมนุษย์
การจุดธูป 39 ดอก : การบูชาพระแม่โพสพ
การจุดธูป 56 ดอก : เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบูชาคุณพระพุทธเจ้า
การจุดธูป 108 ดอก : บูชาสิ่งสูงสุดทั่วทั้งโลกทุกชั้นฟ้า

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.tnews.co.th/

ปักธูปกลับหัว

การปักธูปกลับหัวเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งด้านไสยศาสตร์ ซึ่งไม่ใช่การกระทำที่ดีนัก เพราะอาจทำให้วิญญาณนั้นไม่ได้จากไปอย่างสงบ.

บางครั้ง อาจจะปักกลับหัว เพื่อดับธูป  แต่ก็ควรจะ หงายตามเดิม เมื่อธูปดับแล้ว

ความหมายของการปักธูปกลับหัวคือ

  • การทำให้ศพคืนชีพอีกครั้ง
  • เป็นการอัญเชิญวิญญาณเร่ร่อน
  • เป็นการสะกดวิญญาณไม่ให้มาทำร้ายผู้ปักธูปกลับหัว

อย่างไรก็ตามการปักธูปกลับหัวนั้น ถือได้ว่าเป็นการทำร้ายวิญญาณหรือเป็นการทำให้วิญญาณไม่ได้สงบสุข ซึ่งขัดกับหลักของพระพุทธศาสนา

คลิกดู       จัดชุดสังฆทานเองได้ ของดีมีคุณภาพ

โรงพิมพ์ เจอาร์

คลิกดู     โรงพิมพ์ JR

+1
3
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0