กู้สินเชื่อ
ซื้อบ้าน คอนโด t

Pre-Approve เช็กให้ชัวร์ก่อนกู้สินเชื่อ

84 / 100

กู้สินเชื่อ

Pre-Approve เช็กให้ชัวร์ก่อนกู้สินเชื่อ ซื้อบ้าน-คอนโด

 

ในการซื้อบ้านหรือคอนโดด้วยสินเชื่อจากธนาคารนั้น ผู้ขอสินเชื่อจำเป็นต้องชำระค่าจอง ค่าทำสัญญา และค่าดาวน์กับโครงการหรือผู้ขายก่อนจึงจะสามารถยื่นเอกสารขอสินเชื่อกับธนาคารได้ หากผลที่ออกมาคือกู้ไม่ผ่าน ก็มักต้องสูญค่าจองและค่าทำสัญญาจะซื้อจะขายอย่างน้อยหลายหมื่นที่จ่ายไปแล้ว แต่หมดกังวลเรื่องนี้ได้ เพราะก่อนที่เดินหน้าจองและลงนามในสัญญานั้น เราสามารถใช้บริการ Pre-approve ที่ช่วยตรวจสอบในเบื้องต้นได้ว่า จะกู้สินเชื่อผ่านหรือไม่

 

Pre-Approve คืออะไร

Pre-approve สินเชื่อบ้าน หรือ การยื่นประเมินสินเชื่อบ้านในเบื้องต้นนั้นเป็นการขอตรวจสอบสถานภาพทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากราคาซื้อขายบ้านหรือคอนโดที่ผู้ขอสินเชื่อแจ้ง รายได้ รายจ่าย และเครดิตหรือความน่าเชื่อถือ เช่น ติดเครดิตบูโร (ประวัติเสียในการชำระหนี้กับบัตรเครดิตและ/หรือสินเชื่อ) หรือไม่ ชำระค่าบัตรเครดิตครบถ้วนตรงเวลาหรือไม่

 

หาก Pre-approve ผ่าน หมายความว่า ผู้ขอมีโอกาสดีที่จะขอสินเชื่อผ่าน แต่หากผลเป็นตรงกันข้าม ก็ยังไม่ควรที่จะจองหรือตกลงซื้อบ้านหรือคอนโดกับผู้ขาย

การขอ Pre-approve นั้นเป็นการยื่นขอพิจารณาให้ธนาคารตรวจสอบว่า จะสามารถกู้สินเชื่อผ่านหรือไม่ ซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนการจองบ้านหรือคอนโด การทำสัญญาจะซื้อจะขาย และการชำระค่าดาวน์ แต่การขอสินเชื่อนั้นเป็นขั้นตอนที่ต้องทำหลังจากดำเนินการสิ่งเหล่านี้แล้ว

ราคาที่นำมาใช้ในการพิจารณาคือ ราคาซื้อขายบ้านที่ผู้ขอ Pre-approve แจ้ง แต่การขอสินเชื่อจะใช้ราคาจะซื้อจะขาย (ราคาจริง) พร้อมข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับบ้านหรือคอนโด ซึ่งธนาคารจะนำไปใช้ประกอบการคำนวณหาราคาประเมินที่จะนำมาใช้พิจารณาการขอสินเชื่ออีกที

ธนาคารจะใช้เอกสารต่าง ๆ ในการขอสินเชื่อเหมือนกับเอกสารที่ใช้ในการขอ Pre-approve เพียงแต่ผู้ขอสินเชื่อต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สัญญาจะซื้อจะขาย แผนที่บ้านหรือคอนโด และอาจขอเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกแล้วแต่กรณี

ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการขอ Pre-approve แต่มีค่าธรรมเนียมในการขอสินเชื่อ เว้นแต่ธนาคารจะมีโปรโมชั่นยกเว้นค่าธรรมเนียมนั้น

ระยะเวลาผลของ Pre-approve การขอ Pre-approve ใช้เวลาเพียงไม่กี่วันในขณะที่การขอสินเชื่อใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์

ผลที่ได้จากการขอ Pre-approve เช่น วงเงินสินเชื่อและค่าผ่อนต่อเดือน อาจแตกต่างจากผลการขอสินเชื่อ อย่างไรก็ดี อาจมีกรณีที่ Pre-approve ผ่าน แต่ธนาคารไม่อนุมัติสินเชื่อได้ ขื้นอยู่กับและการพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ความชัดเจนของที่มารายได้ ราคาประเมินที่อยู่อาศัยที่จะซื้อ

 

ประโยชน์ในการขอ Pre-Approve

ทำให้ทราบว่ามีความสามารถขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยในวงเงินประมาณนี้หรือไม่ จึงช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นทั้งในเรื่องการซื้อ การขอวงเงินสินเชื่อ และการเลือกธนาคารที่จะยื่นขอสินเชื่อ

แม้ Pre-approve ไม่ผ่าน ก็ช่วยให้ทราบว่า ต้องปรับปรุงอะไรเพื่อเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ เช่น หากพบว่าความสามารถในการผ่อนไม่เพียงพอ ก็สามารถแก้ไขได้โดยจ่ายเงินดาวน์มากขึ้นเพื่อลดวงเงินในการยื่นกู้สินเชื่อหรือหาผู้กู้ร่วม หากติดเครดิตบูโร ก็ไม่ควรยื่นขอสินเชื่ออย่างน้อย 2 ปี และในระหว่างนี้ ก็ควรชำระหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่ออื่นที่มีให้ครบและตรงเวลาเพื่อสร้างประวัติเครดิตที่ดี

ช่วยป้องกันไม่ให้สูญเสียเงินจากการผิดสัญญาจะซื้อจะขายในกรณีขอสินเชื่อไม่ผ่าน

ช่วยป้องกันไม่ให้เสียประวัติและโอกาสในขอสินเชื่อ เพราะหากขอสินเชื่อไม่ผ่าน ต้องรออีก 1-2 ปี จึงจะสามารถยื่นขอสินเชื่อใหม่ได้

เอกสารที่ใช้ในการขอ Pre-Approve

สำเนาบัตรประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้าน

สำเนารายการเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (Statement)

สำเนาสลิปเงินเดือน (Payslip) สำหรับพนักงานประจำ

สำเนาหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 6 เดือนและหลักฐานการเสียภาษีของปีล่าสุดสำหรับฟรีแลนซ์

ใบสมัครขอสินเชื่อของธนาคาร

ใบยินยอมให้ตรวจสอบเครดิตบูโรของธนาคาร

ค่าใช้จ่ายในการขอ Pre-Approve

ธนาคารให้บริการ Pre-approve สินเชื่อบ้านหรือคอนโดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

 

ระยะเวลาในการพิจารณา Pre-Approve  ไม่เกิน 5 วันทำการ

 

การขอ Pre-approve เป็นเพียงวิธีการช่วยตรวจสอบความพร้อม เพื่อพิจารณาว่าจะขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือไม่ และจะขอกับธนาคารไหน อย่างไร ปัจจัยหลักที่จะทำให้ได้รับอนุมัติสินเชื่อก็คือ กำลังทรัพย์และการบริหารจัดการทางการเงินอย่างเหมาะสมในระดับที่ทำให้ธนาคารเชื่อว่าสามารถชำระหนี้ได้อย่างไม่มีปัญหา

 

โดยก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการเลือกซื้อ ขอแนะนำให้ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่ออ่านวิธีการเตรียมตัวขอสินเชื่อบ้านคอนโด เพื่อความราบรื่นในทุกย่างก้าวสู่การเป็นเจ้าของบ้านในฝัน

ขอบคูณบทความดีดีจาก  ddproperty.com

คลิกเพื่อ     คำนวณวงเงินกู้สูงสุด               คำนวณยอดผ่อนต่อเดือน             คำนวณอัตราดอกเบี้ยรายเดือน

เงินขาดมือ 7 วิธีช่วย

โรงพิมพ์ เจอาร์

โรงพิมพ์ เจอาร์

คลิกดู                  พิมพ์ซองจดหมาย

 

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0