กุมารทอง
เครื่องรางของขลัง

กุมารทอง 2 ประเภท

กุมารทอง

กุมารทอง ตามความเชื่อทางไสยศาสตร์ เกิดจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่ หรือที่เรียกว่าตายทั้งกลม ผู้มีวิชาอาคมจะไปนําพาวิญญาณเด็กนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูก มีหลักฐานในเอกสารโบราณระบุถึงการทํากุมารทองว่า ต้องหาศพที่ตายทั้งกลม แล้วประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในท้องนั้นมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรุณ พร้อมกับบริกรรมคาถาไปขณะย่างนั้น แล้วจึงลงรักปิดทองให้ทั่ว ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่า กุมารทอง ซึ่งจะทําตามคําสั่งของผู้ที่สร้างได้ทุกอย่าง โดยความสามารถนั้นจะทําได้เหมือนเด็กที่โตแล้ว ผู้มีคาถาอาคมจึงพยายามหากุมารทองไว้ใช้ หากเป็นวิญญาณผู้หญิงคนเลี้ยงไว้จะเรียกว่า โหงพราย

การสร้างกุมารทอง

ปัจจุบันนั้นไม่สามารถสร้างจากศพทารกจริงๆได้ จึงมีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้าง โดยใช้ดินจากป่าช้าบ้าง ไม้รักซ้อนหรือไม้มะยมบ้าง ไปจนถึงโลหะ มาสร้างเป็นรูปเด็กไว้จุก

นุ่งโจงกระเบนอย่างโบราณ แล้วปลูกเสกให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขื้นมา กลายเป็นเครื่องรางของขลังที่เชื่อว่า เสมือนมีวิญญาณเด็กสิงสถิตอยู่ในหุ่นกุมารนั้น

การเลี้ยงกุมารทอง

ผู้บูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนลูกของตนและหมั่นเซ่นไหว้ ในปัจจุบันผู้บูชานิยมไหว้ด้วยน้ำแดง

กุมารทองช่วยอะไรเจ้าของ

หากปฏิบัติดูแลดี จะช่วยค้ำจุนเจ้าของ อาทิ ช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย ช่วยให้ทํามาค้าขี้น ไปจนถึงเตือนภัยล่วงหน้าอีกด้วย และจะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายและศัตรูไม่ให้มากล่ำกราย สามารถแสดงตัวให้คนในบ้านเห็นหรือในยามที่เจ้าของบ้านไม่อยู่ ซึ่งกุมารทองนี้ให้ได้ทั้งโชคทั้งเมตตา และยังเป็นมหาเสน่ห์ได้อีกด้วย โดยเฉพาะร้านค้า ร้านอาหารและผู้ประกอบกิจการต่างๆ มักจะมีหุ่นกุมารทองตั้งไว้บูชาไว้ด้วยความเชื่อที่ว่า สามารถเรียกลูกค้าให้เข้าร้านหรือให้โชคลาภแก่ผู้เลี้ยง

กุมารทอง

ประเภทของกุมารทอง

มี 2 ประเภทคือ

1.กุมารทองที่มีฤทธิ์ทางด้านทําร้ายศัตรู

กุมารทองประเภทนี้ จะมีความดุร้ายอยู่มาก เรียกโดยรวมว่า “เพชรภูตงาน” แบ่งได้เป็น 4 ชนิดด้วยกัน คือ กุมารทองเพชรมั่น กุมารทองเพชรดับ กุมารทองเพชรคง และกุมารทองเพชรสูญ มีไว้สําหรับสังหาร หรือ ทําร้ายศัตรูโดยเฉพาะ ตามตํารากล่าวไว้ว่าการสร้างจะใช้การอัญเชิญวิญญาณให้มาสถิตอยู่ในหุ่นกุมารทอง ซึ่งแต่ละชนิดนั้นจะมีวิธีการทําร้ายศัตรูที่ต่างกันไป

กุมารทองเพชรคงและกุมารทองเพชรมั่นนั้น ว่ากันว่าดีในทางด้านเฝ้าบ้านเรือน ด้วยการสังหารคนแปลกหน้าที่มาบุกรูกบ้านโดยกุมารทองเพชรคงมีอํานาจในการไล่ตามศัตรู กุมารทองเพชรมั่นจะอยู่แต่ภายในอาณาเขตบ้านเท่านั้น สิ่งที่ปราบกุมารทองเพชรมั่นได้นั้นได้แก่ วัวธนูที่ทําจากไม้ไผ่หามศพ

กุมารทองเพชรคงจะมีฤทธิ์สูงกว่ากุมารทองเพชรมั่น แต่พ่ายแพ้แก่วัวธนูทองแดง

กุมารทองเพชรสูญ จะมีฤทธิ์ในการทําให้คนวิกลจริต และกล่าวกันว่ากุมารทองเพชรดับเป็นเพชฒฆาตเลือดเย็นที่สุด สามารถหักคอศัตรูอย่างรวดเร็วฉับพลัน กุมารทองจําพวกนี้ยังคงนิยมอยู่ในเฉพาะนักไสยเวทมนตร์ดําที่เก่งกล้า หรือแถบเขมรและอิสลาม ไม่ได้นิยมในหมู่นักสะสมเครื่องรางทั่วไป

2. กุมารทองมีฤทธิ์ด้านเมตตามหานิยม

มีไว้เฝ้าบ้าน และเรียกลูกค้า ซึ่งบันดาลโชคลาภ ไม่มีชื่อเรียกโดยเฉพาะ โดยทั่วไปนั้นผู้บูชาจะตั้งชื่อเอง และตั้งชื่อที่เป็นมงคล เรียกทรัพย์ต่างๆ

วิธีสร้างมี 3 วิธี

วิธี 1 คือ สร้างจากวัสดุอาถรรพณ์ จําพวกดินในป่าช้า ผงกระดูกเด็กปนละเอียด เรียกว่า ผงพรายกุมาร ปั๋นเป็นกุมารทอง วางในลักษณะท่านอนและเชิญวิญญาณในป่าช้า หรือเป็นวิญญาณเด็กที่ติดอยู่กับผงกระดูก ปลุกเสกจนหุ่นลุกขึ้นตั้งได้เอง เมื่อเวลาผ่านไปนานวันวิญญาณภายในตัวกุมารก็สามารถโตขึ้นได้

วิธีที่ 2 สร้างด้วยเนื้อดินหรือเนื้อไม้เชิญญาณเทพลงมากุมารประเภทนี้มักจะไม่ค่อยแสดงตัวเหมือนพวกวิธีแรก

วิธีที่ 3 สร้างด้วยไม้อาถรรพณ์ จําพวกไม้ตาย พรายไม้ยืนต้นตายพราย ไม้โดนฟ้าผ่าตาย ไม้ตกน้ำมัน ต้นไม้ใหญ่ ที่เชื่อว่า มีรุกขเทวดา หรือไม้ที่มีพลังอํานาจหรือไม้มงคลบางชนิด บางที่อาจใช้ไม้กาฝากก็ได้ ไม้ที่นิยมนั้นมักจะสร้างด้วยเนื้อไม้รักซ้อนและไม้มะยม เพราะถือว่าเป็นไม้เทพสถิต ปลุกเสกจนเกิดเป็นวิญญาณขึ้นมา เรียกว่า พราย คือไม่รู้จักโต พรายพวกนี้จะไม่ทําร้ายผู้ใด แต่ถ้าขาดการดูแลจะอ่อนกําลังและสลายไปในที่สุด

นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายรูปแบบทั้งท่ายืน นั่ง นอน แล้วแต่ความชํานาญในแต่ละสํานัก อาทิ เช่น กุมารทองดูดรก กุมารทองกวัก กุมารทองพรายกระซิบ กุมารทองในน้ำมันอาถรรพณ์   กุมารทองเรียกทรัพย์ กุมารทองคะนองฤทธิ์ กุมารทองเสน่ห์จันทร์ น้ำมันพรายกุมาร กุมารทองเทวฤทธิ์

วิธีบูชา

การบูชานั้นทําโดยการตั้งเครื่องบูชา ประกอบด้วยข้าวปากหม้อ ไข่ต้ม น้ำแดง น้ำสะอาด ขนมหวาน เวลาให้อาหารให้อย่างน้อยเวลาเช้า1 เวลา เมื่อถวายอาหารต้องเรียกชื่อกุมาร(ตามที่เราตั้งชื่อให้) และตกลงกับกุมารทองว่าจะถวายวันใด และควรถวายอย่างสม่ำเสมอ และไม่ควรถวายพวกน้ำอัดลมควรถวายพวกน้ำชง เช่น น้ำแดงชง โอวัลตินชง หากมีเด็กๆ อยู่ในบ้านให้เรียก กุมารว่า พี่

ทิศทางการตั้ง

การจัดตั้งไม่ควรให้กุมารหันหน้าไปทางทิศตะวันตก ห้ามตั้งไว้ปลายเท้าที่นอน หรือใต้บันได ควรไว้ต่ำกว่าพระพุทธรูป และอย่าเอาไว้ใกล้หิ้งพระ ผู้ที่จะใช้กุมารเพื่อคุ้มครองบ้านเรือน หรือช่วยเหลือกิจการ ติดต่อค้าขาย ต้องหมั่นบูชาบอกเล่าตามความปรารถนา เมื่อมีผลสําเร็จ ร่ำรวยขึ้น ก็ควรจะตอบแทนโดยการซื้อสร้อยที่มีสีทอง หรือของเล่น

กล่าวกันว่าลักษณะนิสัยของกุมารแต่ละตนไม่เหมือนกัน หากเป็นเด็กชายซนๆ ก็จะวิ่งเล่นส่งเสียงดังเสมอ หากเป็นเด็กเรียบร้อยก็จะไม่ค่อยปรากฏตัว หากเป็นเด็กช่างเที่ยวก็มักจะต้องคอยเรียกอยู่เสมอ เรียกว่าหากคิดจะเลี้ยงกุมารทอง ก็คล้ายกับเลี้ยงลูกชายอีกคนหนึ่งเลยทีเดียว

คาถาบูชา

นะโม 3 จบ

นะมะพะทะ นะโมพุทธายะ จะภะกะสะ จิเจรุนิ

นะออแอ โมออแอ พุทออแอ ธาออแอ ยะออแอ

มะอะอุ พุทธะสังมิ อิติกุมาโร ประสิทธิเม

 

บทความจาก หนังสือเครื่องรางของขลัง  ของสำนักพิมพ์ไพลิน

 

แนะนำบทความ  ร่างทรง vs เข้าทรง

 

โรงพิมพ์ เจอาร์

 

 227 total views,  3 views today

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0